underlineallarticles

Centrum medievistických studií

ředitel

Pavel Soukup, Ph.D.

zástupce ředitele

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

asistentka oddělení

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 221 183 245
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Centrum medievistických studií bylo založeno v roce 1998 jako společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze zaměřené na výzkum středověku a podporu doktorských studií. Pořádá mezioborové a mezinárodní konference, specializované semináře a letní školy pro doktorandy všech oborů zabývajících se středověkem. Výsledky publikuje ve vlastní neperiodické řadě Colloquia mediaevalia Pragensia, v recenzovaném časopise Studia mediaevalia Bohemica a v monografických titulech, které vycházejí také v zahraničních nakladatelstvích. Pracoviště dále vydává časopis Numismatický sborník a spravuje tři ediční řady určené pro pramenné edice: Archiv český, Fontes rerum Bohemicarum a Sbírka pramenů k náboženským dějinám.

Výzkumná činnost CMS se soustřeďuje na následující tematické segmenty: sociální dynamika středověké střední Evropy (města, šlechta, panovnický dvůr, církev); intelektuální dějiny a polemický diskurs (dějiny univerzit, apokalyptika a proroctví, konciliarismus, husitství); materiální aspekty výzkumu středověku (raná církevní architektura, numismatika, kodikologie a textová transmise). Vědecké aktivity jsou organizovány v rámci projektů, jež se vyznačují mezinárodní spoluprací a mezioborovým přístupem a kladou si za cíl přinášet syntetizující nové pohledy na vybrané problémy historie středověké střední Evropy. Důležitou roli má také tvorba a správa digitálních výzkumných infrastruktur. CMS vytvořilo a rozvíjí portál Czech Medieval Sources online s moduly Fontes a HyperFontes, databázi regestovaných listin a několik dalších digitálních archivů. 


CMS01