underlineallarticles

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace

vedoucí

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

zástupce ředitele

Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.

asistentka oddělení

Marie Hlavičková

emeritní pracovníci

PhDr. Oleg Suša, CSc.
PhDr. Vlastimil Hála, CSc.
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc.

 

Bývalí významní pracovníci

PhDr. Josef Velek, CSc.
Prof. Erazim Kohák, PhD. †
PhDr. Miroslav Pauza, CSc.

Cíle

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku globálních interakcí ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého projektu jsou využitelné nejen v oblasti filozofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž v občanské společnosti, státní správě a veřejných médiích.

Vědecké aktivity centra přispívají k rozvoji kritického myšlení a realizují spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplínami za účelem artikulace nových témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. V rámci politické a sociální filozofie, sociologie, politologie a kulturních studií se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globální době.


foto CGS

Dílčí cíle

První pilíř: Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie

Zkoumání spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie především v souvislosti s hlavními a alternativními paradigmatickými přístupy ke globálním otázkám.

Druhý pilíř: Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace

Zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.

Třetí pilíř: Lidská práva, státní suverenita, vojenské intervence a environmentální kontext

Zkoumání sociálních, ekonomických, kulturních, politických a občanských lidských práv, principu suverenity, vojenských intervencí a environmentálního kontextu, vše v rámci politického systému mezinárodního a globálního společenství.

Forma zpracování výsledků

Pracovníci oddělení provádějí vědecké zkoumání a rozvíjejí a prezentují jej:

a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,
c) vydáváním článků, monografií a dalších textů, publikováním překladů klíčových zahraničních děl,
d) pedagogickým podílem na bakalářském, magisterském a doktorandském studiu,
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertízy státní správě a dalším institucím.