underlineallarticles

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti se věnuje systematickému interdisciplinárnímu výzkumu vztahů vědy, techniky a společnosti. Tento výzkumný obor zkoumá vědu a techniku jako integrální složky kulturního, sociálního, ekonomického a ekologického kontextu společnosti. Teoretická práce Kabinetu se orientuje na výzkum změn v soudobém postavení vědy, jejích poznávacích i společenských funkcí, změn vztahů soudobé vědy k nejdůležitějším sociálním a ekonomickým procesům, studium teoretických základů vědní politiky (problematika hodnocení výzkumu, komparace výzkumných systémů zemí EU a ČR) a na analýzu cest k vytváření "společnosti vědění" z hlediska transformace vědy a výzkumu.


KVTS03