underlineallarticles

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení se zabývá filosofií, logikou a teologií od předsokratiků po raně novověkou scholastiku. Spektrum metodologických přístupů sahá od analýzy intelektuálních dějin po systematické komparativní studie v analytické tradici. Vědecký tým oddělení se zaměřuje na specializovaný výzkum zapojený do mezinárodního bádání a zároveň prostřednictvím překladů a vystoupení určených širší veřejnosti přispívá k rozvoji domácí kultury a vzdělanosti. Oddělení je rozděleno do čtyř personálně provázaných badatelských skupin. Vedoucím oddělení je doc. Petr Dvořák. Každá skupina má svého koordinátora:

1. Badatelská skupina pro studium antické filosofie (dr. Vladimír Mikeš)
2. TRANSED - TRANSlationes & EDitiones (dr. Pavel Blažek)
3. TRIPTIC-EU (dr. Ota Pavlíček)
4. Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky (doc. Daniel Heider)


antika stredovek02 1