underlineallarticles

Oddělení analytické filosofie

vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

zástupci vedoucího

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.

asistentka oddělení

Mgr. Veronika Lorencová

centre for formal epistemology

Joan Bertran-San Millán, Ph.D.
Pavel Janda, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Jorge Alberto Manero Orozco, Ph.D.

 

Badatelská a vědeckoorganizační činnost oddělení

Hlavním úkolem oddělení je dlouhodobě založená badatelská práce v klíčových oblastech analytické filosofie. Základní kritéria jejího hodnocení jsou odvozena z nároků, která tento směr klade na filosofické myšlení: maximální explicitnost a přesnost formulací; zřetelná (a tedy kontrolovatelná) struktura argumentace, která umožňuje racionální diskusi; s tím související neustálá kritická reflexe jazykové a logicko-metodologické stránky filosofické práce. Respekt k hodnotám, které tento proud přinesl do současné filosofie, neznamená ignorování jiných způsobů filosofického uvažování ani obcházení zásady, že vážně míněná filosofická práce musí být založena na důkladné historicko-filosofické reflexi.


analytici03