underlineallarticles

Oddělení analytické filosofie

vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

zástupci vedoucího

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.

asistentka oddělení

Mgr. Veronika Lorencová

centre for formal epistemology

Joan Bertran-San Millán, Ph.D.
Pavel Janda, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Jorge Alberto Manero Orozco, Ph.D.

 

Badatelská a vědeckoorganizační činnost oddělení

Hlavním úkolem oddělení je dlouhodobě založená badatelská práce v klíčových oblastech analytické filosofie. Základní kritéria jejího hodnocení jsou odvozena z nároků, která tento směr klade na filosofické myšlení: maximální explicitnost a přesnost formulací; zřetelná (a tedy kontrolovatelná) struktura argumentace, která umožňuje racionální diskusi; s tím související neustálá kritická reflexe jazykové a logicko-metodologické stránky filosofické práce. Respekt k hodnotám, které tento proud přinesl do současné filosofie, neznamená ignorování jiných způsobů filosofického uvažování ani obcházení zásady, že vážně míněná filosofická práce musí být založena na důkladné historicko-filosofické reflexi.


analytici03