underlineallarticles

Oddělení aplikované filosofie a etiky

vedoucí

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

zástupci vedoucího

Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.; Mgr. Petr Urban, Ph.D.; Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.

asistentka oddělení

Ing. Lenka Čermáková

grantová specialistka

Michaela Buriánková

Oddělení aplikované filosofie a etiky funguje ve Filosofickém ústavu AV ČR od ledna 2022. Tvoří jej tým pracovníků, kteří se již etice věnovali v rámci jiných oddělení. Společně se nyní zaměří zejména na různé aplikace etiky v kontextu aktuálního společenského zájmu.

Zatím byly vytipovány čtyři tematické oblasti: bioetika, administrativní etika, filosofie techniky a etika životního prostředí. Nový tým by měl být schopen nabídnout veřejnost, případně státním orgánům expertízy ke klíčovým tématům veřejné debaty, jako jsou reprodukční bioetika a etické výzvy konce života (eutanazie); etické standardy ve veřejném sektoru; umělá inteligence z hlediska svobody, bezpečnosti a kontroly; a etické výzvy technologické nezaměstnanosti, přechodu k čisté energii a klimatické změny.