underlineallarticles

Oddělení aplikované filosofie a etiky

vedoucí

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

zástupci vedoucího

Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.; Mgr. Petr Urban, Ph.D.; Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.

asistentka oddělení

Ing. Lenka Čermáková

pracovníci oddělení

Tereza Baron, Ph.D.
Lasse Bergmann, Ph.D.
Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
JUDr. Barbora Steinlauf, M.A.

Oddělení pro aplikovanou filosofii a etiku funguje ve Filosofickém ústavu AV ČR od ledna 2022. Tvoří jej tým pracovníků, kteří se již etice věnovali v rámci jiných oddělení. Společně se nyní zaměří zejména na různé aplikace etiky v kontextu aktuálního společenského zájmu.

Zatím byly vytipovány čtyři tematické oblasti: bioetika, administrativní etika, filosofie techniky a etika životního prostředí. Nový tým by měl být schopen nabídnout veřejnost, případně státním orgánům expertízy ke klíčovým tématům veřejné debaty, jako jsou reprodukční bioetika a etické výzvy konce života (eutanazie); etické standardy ve veřejném sektoru; umělá inteligence z hlediska svobody, bezpečnosti a kontroly; a etické výzvy technologické nezaměstnanosti, přechodu k čisté energii a klimatické změny.