underlineallarticles

Oddělení současné kontinentální filosofie

vedoucí

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

zástupce vedoucího

doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

asistentka oddělení

Ing. Jana Mašková

Oddělení provádí systematický a historický výzkum vybraných filosofických problémů v oblasti navazují především na německou a francouzskou filosofii 20. století (fenomenologie, hermeneutika, existencialismus, strukturalismus, dekonstrukce, aj.). Na půdě oddělení vznikají mimo jiné i kolektivní překlady významných filosofických děl 20. století.

 

OSKF06 P Urban