underlineallarticles

Oddělení současné kontinentální filosofie

vedoucí

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

zástupce vedoucího

doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

asistentka oddělení

Marie Hlavičková

Oddělení současné kontinentální filosofie (OSKF) má ve struktuře Filosofického ústavu AV ČR za úkol zajišťovat expertízu v oblasti filosofických směrů od konce 19. století do současnosti – a to vyjma tradice analytické filosofie. V tomto široce vymezeném období se členové oddělení zaměřují zvláště na fenomenologii, kritickou teorii, hermeneutiku, strukturalismus, post-strukturalismus, psychoanalýzu a post-fenomenologii. OSKF dlouhodobě usiluje také o to, aby “současné” v jeho názvu znamenalo současnost s aktuálními problémy a vstup do širších společenských debat (např. problematika společenské odolnosti, sociálního vyloučení, genderu, psychických onemocnění, environmentální krize, role umění ve společnosti).

OSKF06 P Urban

https://lekarnapodstrani.com/