underlineallarticles

Ocenění a stipendia 2008-2012

2012

prof. Erazim Kohák, PhD.: Stříbrná medaile Senátu Parlamentu České republiky za celoživotní úsilí o demokracii

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za výzkum na poli intelektuálních dějin a dějin genderu

Mgr. Petr Urban, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Early Slavic Studies Association Book Prize 2012 za knihu The Czech Lands in Medieval Transformation

Mgr. Daniel Heider, Ph.D.: Cena rektora Jihočeské univerzity za prestižní vědeckou publikaci za monografii Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty, Praha: Filosofia 2011

doc. Karel Novotný, Ph.D.: ocenění rektora Univerzity Karlovy za významnou publikaci O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010

Mgr. Tomáš Vítek, Ph.D.: 9. místo v celouniverzitní soutěži o excelentní monografii za rok 2012, za monografickou studii Věštění v antickém Řecku I: od věštců k losům, Praha: Herrmann a synové, 2011

Mgr. Hynek Janoušek: Stipendium Husovy nadace

2011

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., doc. RNDr. Marie Duží, CSc., Bjørn T. F. Jespersen, Ph.D.: Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu za publikaci Procedural Semantics for Hyperintensional Logic

Mgr. Martin Ritter, Ph.D.: Cena Josefa Hlávky za vědeckou činnost v kategorii vědeckých pracovníků Akademie věd ČR do 33 let

Mgr. Tomáš Koblížek: Cena Josefa Hlávky za vědeckou činnost v kategorii nejlepších studentů a absolventů vysokých škol

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.: Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj Masarykovy univerzity

Mgr. David Svoboda, Ph.D.: Bolzanova cena za rok 2011 za nejlepší obhájené disertace na Univerzitě Karlově

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Award of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences za vědeckou a organizační práci

2010

prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., PhDr. Dušan Třeštík, CSc., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Mgr. Pavlína Mašková, Mgr. Robert Novotný, Ph.D.: Cena Akademie věd ČR za knihu Přemyslovci. Budování českého státu

prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., PhDr. Dušan Třeštík, CSc., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Mgr. Pavlína Mašková, Mgr. Robert Novotný, Ph.D.: Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci roku 2009 za knihu Přemyslovci. Budování českého státu

prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., PhDr. Dušan Třeštík, CSc., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Mgr. Pavlína Mašková, Mgr. Robert Novotný, Ph.D.: Výroční cena Českého literárního fondu za vědeckou literaturu za knihu Přemyslovci. Budování českého státu

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky 

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.: Pamětní medaile Jana Patočky Akademie věd ČR za badatelskou práci a práci pro Akademii věd ČR na všech úrovních

prof. Erazim Kohák, Ph.D.: Ocenění rektora Univerzity Karlovy za vynikající vědecký výkon

prof. Erazim Kohák, Ph.D.: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, vývoji a inovacích za rok 2010

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.: Bolzanova cena za rok 2009 udělovaná za nejlepší obhájené disertace na Univerzitě Karlově

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.: Cena Josefa Hlávky za vědeckou činnost v kategorii vědeckých pracovníků Akademie věd ČR do 33 let

2009

Mgr. Josef Fulka, PhD.: Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.: Medaile Učené společnosti ČR (Numisma honoris Societatis Scientiarum Bohemicae) za zásluhy o rozvoj vědy

PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.: cena Central European University Budapest za disertační práci In Heaven and On Earth: Church treasures in Late medieval Bohemia (3. nejlepší disertace)

prof. Dr. Erazim Kohák: Čestná medaile Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis za zásluhy o rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury a prosazování humanitních idejí

Mgr. Tomáš Marvan, PhD.: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa za pedagogické působení na FF UK

doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.: ocenění Rytíř řádu akademických palem za rozvoj česko-francouzských vztahů v oblasti historické vědy a publikační činnost v oblasti medievistiky

PhDr. Lucie Storchová, PhD.: Hlávkovu cena za vynikající studijní výsledek (tj. za disertaci a výsledky doktorského studia)

PhDr. Lucie Storchová, PhD.: Cena ministryně školství za r. 2009 za vynikající studijní výsledek (tj. za disertaci a výsledky doktorského studia)

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Čestná medaile Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis za vědeckou a organizační činnost

2008

Mgr. Jan Balon, PhD.: Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky

Mgr. Jan Balon, PhD.: cena Libellus Primus za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a sociálních věd Vzdělávací nadace Jana Husa

Dr. Pavel Blažek: Cena AV ČR pro mladé pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

Ing. Ivan Chvatík: Čestný doktorát UK za přínos k rozvoji české filosofie

prof. Dr. Erazim Kohák: Cena MČ Praha 11 za práci pro společnost

Mgr. Ota Pavlíček: Bolzanova cena Univerzity Karlovy za magisterskou práci

doc. PhDr. Jiří Pechar: Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo udělovaná Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c.: Výroční cena nakladatelství Vyšehrad za publikační činnost

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.: Cena nakladatelství Vyšehrad „Kniha roku 2007"

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy

prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.: Pamětní medaile Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni za badatelský přínos ve filosofii a zásluhy o vznik Filozofické fakulty ZČÚ v Plzni