underlineallarticles

SCIENTIAE 2023 učiní Prahu na tři dny křižovatkou věd

Praha bude hostit jedinečné setkání badatelů sdílejících to nejlepší z rozmanitých oborů historie vědy, filosofie a intelektuálních dějin zaměřených na zkoumání raně novověkých disciplín vědění. Ve dnech 7. – 10. června 2023 na něj zavítá 160 badatelů z celého světa. Hlavní důraz bude kladen na mezioborovost a její reprodukci. Více

Praha bude hostit jedinečné setkání badatelů sdílejících to nejlepší z rozmanitých oborů historie vědy, filosofie a intelektuálních dějin zaměřených na zkoumání raně novověkých disciplín vědění. Ve dnech 7. – 10. června 2023 na něj zavítá 160 badatelů z celého světa. Hlavní důraz bude kladen na mezioborovost a její reprodukci.

Inovátoři raného novověku působili často v oborech, které se pozdějšímu využití znalostí v praxi velmi vzdálily. Prozkoumat intelektuální kulturu tohoto období je proto dodnes příležitostí vrátit se k vědomostem, které lidstvo obsáhlo ještě před nástupem moderní vědy a techniky, a přece již v období, kdy se moderní vědění rodilo. A přesně to nabízí konference Scientiae, kde mohou badatelé sdílet to nejzajímavější z mnoha rozmanitých disciplín od astronomie, astrologie, humanismu, scholastiky, teorie umění, matematiky, historiografie až po přírodní historii a filosofii, medicínu, kosmologii či magii nebo alchymii.

Příspěvky účastníků se zaměří třeba na to, jak vypadal lékařský svět poloviny 16. století, raně novověká matematika v Evropě a Číně, nebo proměny nového poznání v rámci raně novověkého formálního vzdělávání. Čeští badatelé přiblíží klíčovou osobnost lékaře a astronoma Tadeáše Hájka z Hájku či výměnu teoretických a praktických poznatků napříč intelektuálními, konfesními a společenskými elitami v českých zemích i mimo ně. Samostatné bloky budou věnovány také například vědění rudolfinské doby nebo ženám jako nositelkám znalostí.

Konference Scientiae (Vědy) se koná každoročně, obvykle v některé ze světových metropolí. Hlavními organizátory letošního ročníku jsou společně s výzkumnou skupinou Scientiae také Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Konferenci podporuje i program Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti. 

Tisková zpráva ke stažení