underlineallarticles

Otevřeli jsme mezinárodní výzkumné pracoviště věnované etice

Při Filosofickém ústavu AV ČR včera oficiálně zahájilo činnost mezinárodní výzkumné centrum, které bude řešit etické otázky související s využíváním nových technologií a vztahem člověka k životnímu prostředí. Více.

Při Filosofickém ústavu AV ČR včera oficiálně zahájilo činnost mezinárodní výzkumné centrum, které bude řešit etické otázky související s využíváním nových technologií a vztahem člověka k životnímu prostředí. 

Včerejším dnem oficiálně odstartovalo svou činnost Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P), které se zaměří na systematický výzkum etických problémů spojených s environmentální krizí, změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a využíváním nových technologií. Centrum plánuje přivést na Filosofický ústav AV ČR špičkové zahraniční výzkumníky a stát se národním lídrem a respektovaným mezinárodním partnerem v oblasti etického výzkumu. 

Podpora výzkumu i institucionálního rozvoje

Centrum bude rozvíjet spolupráci s podobně zaměřenými institucemi v zahraničí, s vysokými školami a výzkumnými pracovišti AV ČR. Zaměří se rovněž na odborné poradenství směrem k orgánům české státní správy a na rozvoj veřejných politik, které s etickými otázkami nových technologií a životního prostředí souvisejí. Centrum plánuje pořádat vzdělávací akce pro širší veřejnost, a přispět tak k informované diskusi o tématech, která jsou v centru celospolečenského zájmu. CETE-P vzniká v těsné spolupráci s prof. Markem Coeckelberghem z Vídeňské univerzity, který patří k předním světovým odborníkům v oboru filosofie techniky. Cílem projektu je v neposlední řadě posílit organizační a výzkumné kapacity Filosofického ústavu AV ČR, a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti českých humanitněvědních pracovišť při získávání grantů z evropských zdrojů.

Vznik Centra pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) byl umožněn díky úspěchu Filosofického ústavu AV ČR v grantové výzvě ERA Chairs, která je součástí prestižního evropského programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. V evropské konkurenci osmdesáti osmi projektů získal Filosofický ústav AV ČR podporu jako jedna ze čtyř českých institucí společně s Biologickým centrem AV ČR, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.

01kickoff 02kickoff 03kickoff

04kickoff 05kickoff 06kickoff 

07kickoff 08kickoff 09kickoff