underlineallarticles

První místo pro stážisty z Filosofického ústavu na přehlídce Otevřená věda 2022

Přes 150 středoškolských studentek a studentů představilo výsledky svého výzkumu na každoroční konferenci k projektu Otevřená věda, který mladým lidem umožňuje absolvovat roční stáž na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Stážisté z Filosofického ústavu obhájili v kategorii humanitních a společenských věd nejvyšší příčku. Více

Přes 150 středoškolských studentek a studentů představilo výsledky svého výzkumu na každoroční konferenci k projektu Otevřená věda, který mladým lidem umožňuje absolvovat roční stáž na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Stážisté z Filosofického ústavu obhájili v kategorii humanitních a společenských věd nejvyšší příčku.  

Akce se uskutečnila 24. a 25. listopadu v nových prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. Vítěznou stáž na téma Understanding Bioethics vedenou lektorem Geoffreyem Dierckxsensem z Oddělení aplikované filosofie a etiky Filosofického ústavu společně představili Tamara Lutkova (Slovanské gymnázium, Masná, Praha 1), Darja Koževnikova (Gymnázium Jana Keplera, Praha 6) a Tobias Peichl (Gymnázium Voděradská, Praha 10). Věnovali se především etickým otázkám souvisejícím s pandemií Covid-19. Například zda je eticky správné rozhodovat o přístupu k nedostatkovým lékařským zdrojům na základě věku nebo jestli je eticky obhajitelné zavádět absolutní izolaci. Soustředili se i na další problémy týkající se  rovnosti pohlaví ve zdravotnictví, autonomie a kvality života pacienta nebo biopolitiky. Stáž probíhala v anglickém jazyce. 

Kompletní výsledky středoškolských stáží

01ov  11ov  13ov

Porota ocenila také vynikající úroveň stáží zaměřených na popularizaci vědy. Cenu poroty udělila studentkám Lucii Durasové (Soukromé gymnázium Arcus, Praha 9) a Anně Jiřičkové (Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, Praha 3) za prezentaci popularizační stáže Filosofie věc veřejná. Jejím cílem bylo přiblížit společenskovědní témata a práci filosofů středoškolákům očima jejich vrstevníků. Leitmotivem stáže vedené lektorkou Janou Říhovou byl vztah mezi filosofií a vědou.

15ov 07ov 08ov 

Stáže Otevřené vědy absolvovaly ve Filosofickém ústavu pod vedením našich lektorů další 4 studentské týmy. Jejich přehled uvádíme níže.

Etické výzvy technologií
Lektor Juraj Hvorecký (Oddělení aplikované filosofie a etiky).
Stážisté Buršíková Barbora (Gymnázium Otrokovice), Kasala Tomáš (Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov), Štěpánková Nela (Gymnázium Brno-Bystrc).

10  12  09

Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Lektor Jan Frei (Archiv Jana Patočky).
Stážistka Balcarová Anna (Gymnázium Na Zatlance, Praha 5).

04  02  18

Elity a oligarchie: Politická filozofie a současný svět
Lektor Ondřej Lánský (Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace).
Stážisté: Deverová Barbora (Gymnázium Špitálská, Praha 9), Makovcová Ema (Gymnázium Špitálská, Praha 9), Rysula Pavel (Gymnázium Na Zatlance, Praha 5).

03  19  20

Otevřeme vědu! Aneb stáž na popularizaci Open Science
Lektorka Tereza Šímová.
Stážisté: Střasáková Kristýna (Gymnázium Na Zatlance, Praha 5), Tomek Štěpán (Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou).

21 22 14

Foto: Radek Lavička, Karolína Chundelová, Jana Říhová