underlineallarticles

Ceny za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR 2022

Ocenění za popularizaci filosofie a příbuzných humanitních věd v širší společnosti udělované ředitelem pracoviště Ondřejem Ševečkem letos získali dr. Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR), dr. Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) a dr. Tomáš Havelka (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). Více.

Ocenění za popularizaci filosofie a příbuzných humanitních věd v širší společnosti udělované ředitelem pracoviště Ondřejem Ševečkem letos obdrželi dr. Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR), dr. Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) a dr. Tomáš Havelka (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). Více.

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. cenu získal především za skvělé uchopení aktuálního tématu nenávistných tvrzení ve veřejném prostoru a jeho popularizaci směrem ke středním školám, zákonodárcům i širší veřejnosti. Rizikům nenávistných projevů a možnostem, jak jim účinně předcházet a jak se jim bránit, řešila letošní konference Hate speech a česká společnost: Aktuální rizika a možnosti prevence, kterou připravil společně s  Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Sešli se na ní politici společně s odborníky na právo, filosofii a psychologii. Jako hostující profesor proslovil v průběhu října tři přednášky na pomezí etiky a filosofie jazyka a etiky a filosofie umění na prestižní École normale supérieure v Paříži. Tomáš Koblížek je také součástí iniciativy Zeptej se vědce na sociálních sítích, kde se dobrovolně angažují odborníci všech vědeckých disciplín, aby uváděli na základě dotazů veřejnosti sporné otázky do odborného kontextu.

Dr. Sean Coughlin se věnuje starořecké filosofii, vědě a medicíně, uplatňuje experimentální přístup k dějinám vědy. Od loňského roku pracuje na projektu Alchymie vůní spolu s týmem historiků, egyptologů, filologů a organických chemiků. Společně chtějí experimentálně rekonstruovat postup přípravy několika starověkých řecko-egyptských parfémů. Soustředí se také na to, jak lidé těmto postupům rozuměli, jakým způsobem je předávali dál a jak jejich poznání ovlivňovalo tehdejší přírodní filosofii, medicínu, ale i umění a kulturu vůbec. O vůních starověku uspořádal Sean Coughlin v letošním roce několik úspěšných workshopů pro veřejnost. Výklad kombinovaný s ukázkami přísad původních starověkých parfémů si připravil pro návštěvníky letošního Evropském festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí. Projekt originálně originálně uvedl na prvním ročníku festivalu Hvězdy filosofie v Praze a podílel se na přípravě programu letošní Noci vědců na půdě Akademie věd ČR stejně jako Dne archeologie v prostorách Karolina. Speciální reportáže projektu věnovala rozhlasová, televizní i tištěná média.

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. byl oceněn za invenční a mnohostrannou popularizaci díla a odkazu J. A. Komenského. Odborně se věnuje především literárněhistorické problematice českého baroka, je editorem a redaktorem pro české spisy J. A. Komenského. Společně s kolegy připravil mimo jiné scénické čtení věnované výňatkům z Komenského soukromé i učenecké korespondence, včetně dopisů s vysoce postavenými reprezentanty moci. Tematicky spolupracoval na programu pilotního ročníku komorního festivalu Hvězdy filosofie a na přípravě a zajištění komentovaných prohlídek výstavy "J. A. K.: Komenský v kulturách vzpomínání" v Galerii věda a umění. Podílel se na přípravě maratónského online čtení z Komenského děl, kterého se zúčastnily desítky akademiků, studentů a představitelů zainteresované veřejnosti z pěti kontinentů. Komenského dopisům věnuje také speciální podcastovou sérii. 

01   Snímek obrazovky 85   SEan Coughlin kopie

Tomáš Havelka                                        Tomáš Koblížek                                                                  Sean Coughlin

https://lekarnapodstrani.com/