underlineallarticles

Zemřel filosof, teoretik umění, překladatel, pedagog a nakladatel Petr Rezek

V podvečer 8. listopadu 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let český filosof a teoretik umění Petr Rezek. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v pondělí dne 21. listopadu 2022 v 10:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol. Více

V podvečer 8. listopadu 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let český filosof a teoretik umění Petr Rezek. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v pondělí dne 21. listopadu 2022 v 10:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol.

Blízký žák Jana Patočky, po vystudování psychologie, estetiky a filosofie pracoval nejprve jako klinický psycholog, později jako domovník. V rámci neoficiální filosofické scény organizoval bytové semináře, včetně tajné spolupráce s britskými akademiky. Přednášel zejména o fenomenologii, s Rogerem Scrutonem, s nímž sdílel filosofický zájem o klasickou hudbu a architekturu, však vedl i seminář analytické filosofie. Jako filosof a kritik proslul zejména svou koncepcí „věcnosti“, kterou odvodil z Husserlovy filosofie a kontinuálně obracel proti rozličným formám nevěcného a kýčovitého myšlení. Vůči pojetí disentu jako života v pravdě tak postavil svoje pojetí života v konfliktu. Po revoluci působil a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve svém nakladatelství se zasloužil o překlady a vydání řady spisů zejména antické literatury.

Všestrannost jeho zájmů, intenzita výrazu a urputný nárok na intelektuální poctivost mu zajistily nejen vděk jeho četných žáků, přátel a kolegů, ale trvale ovlivnily to lepší v českém filosofickém myšlení.

Foto: Jaroslav „Abbé“ Libánský

Rezek Foto

https://lekarnapodstrani.com/