underlineallarticles

Nenávistné projevy v české společnosti pohledem výzkumů, politiky i neziskových organizací

Nedávná střelba v bratislavském LGBT baru názorně poukázala na možné důsledky vystupňovaných nenávistných projevů vůči sociálním menšinám. Téma hate speech představuje závažný problém nejen pro samotné oběti, ale i pro společnost jako takovou. Jak těmto rizikům účinně předcházet a jak se jim bránit, budou řešit politici společně s odborníky na právo, filosofii a psychologii. Více.

Nedávná střelba v bratislavském LGBT baru názorně poukázala na možné důsledky vystupňovaných nenávistných projevů vůči sociálním menšinám. Téma hate speech představuje závažný problém nejen pro samotné oběti, ale i pro společnost jako takovou. Jak těmto rizikům účinně předcházet a jak se jim bránit, budou řešit politici společně s odborníky na právo, filosofii a psychologii.

Právě hledání řešení, která by dokázala účinně kultivovat vzrůstající agresivitu ve společnosti, je cílem konference s názvem Hate speech a česká společnost: Aktuální rizika a možnosti prevence, která se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 v Jednacím sále Parlamentu České republiky. Propojí odborníky z neziskových organizací, akademické i politické sféry.

Filosof Matěj Cíbik se v úvodu konference zaměří na pojetí ideálu svobody slova ve vztahu k ideálu demokratické rovnosti. Samotné aktéry nenávistných projevů a mechanismy stojící za šířením nenávisti vůči sociálním menšinám přiblíží Sylvie Graf z Psychologického ústavu AV ČR. Klára Kalibová z právnické organizace In Iustitia zaměřené na předsudečné násilí rozebere nenávistné útoky z pohledu obětí, s důrazem na to, zda jim orgány činné v trestním řízení poskytují odpovídající ochranu. Co pomáhá udržet společnost odolnou proti krizovým jevům a jak udržet konflikt v mezích demokratičnosti, aniž by přerostl v násilí, vysvětlí filosofka Alice Koubová. Nenávistné projevy v perspektivě politiky a neziskového sektoru pak postupně představí poslanec Ondřej Kolář, senátoři Jiří Drahoš, Tomáš Goláň a koordinátor HateFree Culture Lukáš Houdek.

Akci organizuje Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Oddělením analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR a s podporou Strategie AV 21. Moderuje odborník na filozofii jazyka Tomáš Koblížek. 

Program konference a anotace příspěvků.