underlineallarticles

Spolupráce s Občankáři.cz: škola má učit o věcech přemýšlet

Filosofický ústav podepsal memorandum o spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (Občankáři.cz). Účelem memoranda je prohloubit oboustranně prospěšnou spolupráci a přispět ke zkvalitnění výuky občanské výchovy, filosofie a společenských věd v systému českého školství. Níže přinášíme rozhovor se zakládajícími členkami asociace Terezou Vodičkovou a Irenou Eibenovou.

Filosofický ústav podepsal memorandum o spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (Občankáři.cz). Účelem memoranda je prohloubit oboustranně prospěšnou spolupráci a přispět ke zkvalitnění výuky občanské výchovy, filosofie a společenských věd v systému českého školství. Níže přinášíme rozhovor se zakládajícími členkami asociace Terezou Vodičkovou a Irenou Eibenovou.

 

Jaká hlavní motivace stála za vznikem Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd neboli Občankáři.cz, jak si zkráceně říkáte?

Přestože naše asociace oficiálně vznikla už před osmi lety, motivy, které nás k tomu vedly máme stále v živé paměti. Měly totiž společného jmenovatele, byla to frustrace. Pramenila z nedostatečně kvalitně odvedené práce, z nedostatku odborné přípravy na univerzitách, z nedostatečného dalšího vzdělávání pro učitele, z nedostatku vzdělávacích materiálů pro žáky, z roztříštěnosti nabídek vzdělávání, které jsme si vyměňovali jako nedostatkové zboží mezi sebou, z nejasně definovaných cílů, kterých jsme měli ve výuce dosáhnout, z toho, jak je obsah společenskovědního vzdělávání a výchovy v rámci našich škol marginalizován. Určitě bychom nalezli i další motivy, ale všechny byly v podobném duchu. Přitom pro řešení velké části našich problémů stačilo málo: setkat se a sdílet.

Úlevně jsme tak zjistili, že to, co jsme považovali za osobní neúspěch, je systémový nedostatek, že jsme na tom všichni stejně. Nově nabyté sebevědomí nám pomohlo lépe formulovat potřeby, které společenskovědní vzdělávání a výchova k demokracii u nás potřebuje. Díky webu a sociálním sítím se nám podařilo centralizovat nabídku vzdělávání pro školy i učitele. Publikujeme metodiky, které pro potřeby všech učitelů našich oborů vytváříme. Spolupracujeme s odborníky, díky kterým rozvíjíme naši odbornost a díky kterým můžeme do hodin přinášet aktuální témata. Máme síť zkušených metodiků, kteří dokážou vytvořit lekce do hodin pro všechny typy škol. I učitelé, kteří chtějí ve výuce otevírat kontroverzní témata rozdělující společnost, se mohou opřít o naši práci. Díky pravidelným školením poskytujeme platformu pro sdílení a networking.

IMG 4399

Mgr. Tereza Vodičková


Co je podle vás největší slabinou ve výuce občanské nauky a společenských věd v současném školství?

Všechny vědy prochází vývojem a ne vždy se poznatky posledních let i desetiletí dostanou do základních a středních škol. V oblasti výchovy k občanství a společenských věd si však zpoždění dovolit nesmíme a nechceme.

K nárokům na odborné sebevzdělávání se přidává sledování aktuálního společenského dění. Učiteli ale nestačí se orientovat, musí aktuality pro potřeby výuky nějak didaktizovat. Není v silách jednotlivce toto zvládnout bez pomoci.

Další slabinou současného školství je fakt, že na mnohých základních školách občanská výchova existuje jen formálně. Ředitelé škol na její výuku nasazují neaprobované učitele, často třídní učitele, kteří v hodinách řeší administrativu. Ti, kteří neaprobovaně občanku učí, si mnohdy nejsou vědomi toho, že se jejich snahy míjí účinkem. Rozvíjet a posilovat demokratické postoje umí jen odborník.

Odborná příprava na univerzitách se liší svým rozsahem a kvalitou. Z některých univerzit stále vycházejí absolventi předmětu učitelství ZSV, kteří se během studia nesetkali s jednou i více vědami, jejichž základy se na středních školách zcela standardně učí. 

V neposlední řadě je to právě občanská výchova a společenské vědy, kde se dostává prostoru silně kontroverzním tématům rozdělujícím společnost. Je například legitimní, že se v době největší migrační vlny tomuto tématu v hodinách věnujeme, ale systémovou podporu od vedení škol a ze strany ministerstva školství nám pro komunikaci s rodiči a veřejností nikdo nedal.


Jaká je Vaše vize do budoucna, kam by se platforma měla ideálně posouvat?

Jsme učitelé, kteří znají jako nikdo jiný svou cílovou skupinu stejně jako realitu českého školství. To je naší největší předností a zároveň slabinou, protože se činnosti pro asociaci věnujeme nad rámec našich běžných pracovních povinností.

Částečná profesionalizace asociace je tudíž naší nevyhnutelnou cestou. 

20221019 110439 resized


V čem vidíte hlavní přínos spolupráce s FLÚ?

Má-li být škola smysluplná, nemůže být zakonzervovanou institucí, ve které se replikují stále dokola omílaná fakta. Žáci i rodiče by měli mít pocit, že škola je centrem dění. Místem, které otevírá obzory, inspiruje, ukazuje, jakým způsobem přemýšlet o věcech, a které žádné domácí studium Wikipedie nemůže nahradit. Díky spolupráci s výzkumnou institucí se do škol dostávají témata, která jsou ze své podstaty nová nebo minimálně nově nahlížená.

K druhému z hlavních přínosů spolupráce se lze vyjádřit takto: má-li být učitel dobrým učitelem, musí být ve své praxi odborník na obsah a odborník na metodu. Zvyšování profesní odbornosti učitelů díky spolupráci s FLÚ je neoddiskutovatelné. Na metodické zpracování jsme tady my.

Tereza Vodičková a Irena Eibenová