underlineallarticles

Nové projekty Filosofického ústavu: téma pro Mezinárodní poradní sbor pracoviště

V úterý 27. září 2022 se konalo třetí zasedání Mezinárodního poradního sboru Filosofického ústavu.  Věnovalo se prezentaci nově vzniklých oddělení a projektů, zejm. představení Oddělení aplikované filosofie a etiky včetně přidruženého mezinárodního výzkumného Centra pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) a představení juniorského GA ČR projektu Alchymie vůní.  Více.

V úterý 27. září 2022 se konalo třetí zasedání Mezinárodního poradního sboru Filosofického ústavu.  Věnovalo se prezentaci nově vzniklých oddělení a projektů, zejm. představení Oddělení aplikované filosofie a etiky včetně přidruženého mezinárodního výzkumného Centra pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) a představení juniorského GA ČR projektu Alchymie vůní.  

Jednání se zúčastnilo pět členů sboru - prof. Lorna Hughes (School of Humanities, University of Glasgow, Glasgow, UK), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko), prof. Bernd Roling (Freie Universität Berlin, Berlín, Německo), prof. Dan Zahavi (Københavns Universitet, Kodaň, Dánsko) prof. Andreas Speer (Thomas-Institut, Universität zu Köln, Kolín, Německo). Setkání se uskutečnilo hybridní formou.

Mezinárodní poradní sbor je stálý poradní orgán ředitele pracoviště. Poskytuje instituci průběžné poradenství při jejích výzkumných aktivitách, naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů nebo navazování mezinárodní spolupráce. 


01 psbor  02 psbor  03 psbor

04 psbor    05 psbor   06 psbor