underlineallarticles

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum zaměřené na environmentální a technologickou etiku

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Na jeho zřízení a rozvoji se díky prestižnímu evropskému grantu udělenému Filosofickému ústavu Akademie věd bude podílet přední světový odborník na danou problematiku Mark Coeckelbergh z Vídeňské univerzity. Více

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Na jeho zřízení a rozvoji se díky prestižnímu evropskému grantu udělenému Filosofickému ústavu Akademie věd bude podílet přední světový odborník na danou problematiku Mark Coeckelbergh z Vídeňské univerzity.

Vznikající výzkumné pracoviště nabídne například odborné poradenství orgánům české státní správy a pomůže při rozvoji potřebných veřejných politik ve zmíněných oblastech. Zároveň chce přispět k informované veřejné diskusi a více do ní vtáhnout občany.

Ve Filosofickém ústavu letos začalo fungovat speciální Oddělení aplikované filosofie a etiky. Reagovali jsme tak na potřebu řešit etickou stránku problémů aktuálního společenského zájmu,“ říká Ondřej Ševeček, ředitel Filosofického ústavu AV ČR. Založení Centra pro environmentální a technologickou etiku – Praha posouvá tyto snahy do mezinárodní roviny a představuje ojedinělou příležitost hlavně pro region střední a východní Evropy, kde se pracoviště podobného ražení teprve rodí. „Pro nás to znamená posílení pozice našeho ústavu jako národního lídra a respektovaného mezinárodního partnera. Zároveň si slibujeme přilákat špičkové zahraniční výzkumníky,“ dodává Ševeček. 

Vznik centra pomůže rozvoji dlouhodobé spolupráce s dalšími podobně orientovanými institucemi v zahraničí a také mezi vysokými školami a výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR.

Umělá inteligence versus osobní data

„Nové výzkumné centrum zahájí svou činnost v lednu 2023 a jeho tým bude sestaven pod vedením jednoho z nejrespektovanějších odborníků v oboru filosofie techniky Marka Coeckelbergha,“ vysvětluje koordinátor projektu, filosof Petr Urban. „Komunikační technologie, biotechnologie či umělá inteligence zásadně proměnily náš svět a důsledky tohoto vývoje jsou nezvratné. Vidíme například, jak umělá inteligence umožňuje sběr ohromného množství dat o každém z nás, která mohou být využita k prosazování různých ekonomických a politických zájmů na úkor našich práv a svobod. Jak rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A jak správně nastavit pravidla, která mají v naší společnosti regulovat vývoj a užití umělé inteligence? To je příklad otázek, k jejichž řešení by měl přispět výzkum nově vznikajícího mezinárodního týmu ve Filosofickém ústavu AV ČR,“ doplňuje Petr Urban.

Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) vzniká díky úspěchu Filosofického ústavu AV ČR v grantové výzvě ERA Chairs, která je součástí prestižního evropského programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. V evropské konkurenci osmdesáti osmi projektů získal Filosofický ústav AV ČR podporu jako jedna ze čtyř českých institucí spolu s Biologickým centrem AV ČR, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. K přípravě úspěšného projektu přispělo Technologické centrum AV ČR.

Tisková zpráva ke stažení