underlineallarticles

Setkání česko-německé výzkumné platformy otevře nové možnosti studentům doktorského studia

Zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO), koordinující česko-německou platformu výzkumné spolupráce, se koncem dubna setkali v Praze. Více. 

Zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO), koordinující česko-německou platformu výzkumné spolupráce, se koncem dubna setkali v Praze. Hlavním cílem pracovní schůzky bylo projednání možností spolupráce v oblasti školení doktorandů mezi Univerzitou Lipsko, GWZO a ústavy Akademie věd z oblasti humanitních a společenských věd, včetně možností rozšíření o nová sociologická témata. Studenti doktorského studia se budou moci nově zúčastnit Letní školy medievistických studií dva dny v Praze a dva dny v Lipsku. Jednání se věnovala také možnostem podpory ukrajinských badatelů.

01 02 03