underlineallarticles

Digitální hry s historickou tématikou – „pole badatelsky neorané“

Základní rysy historie ve hrách analyzuje v časopisu Historie – otázky – problémy historik Jan KremerCentra medievistických studií při FLÚ AV ČR. Historické digitální hry vnímá jako populární zrcadlo minulosti, předmět výzkumu i badatelský nástroj využitelný ve výuce.

Základní rysy historie ve hrách analyzuje v časopisu Historie – otázky – problémy historik Jan KremerCentra medievistických studií při FLÚ AV ČR. Historické digitální hry vnímá jako populární zrcadlo minulosti, předmět výzkumu i badatelský nástroj využitelný ve výuce.

Digitalni hry