underlineallarticles

Návazné oficiální stanovisko vedení Filosofického ústavu AV ČR k informacím zveřejněným v článku serveru aktualne.cz

V návaznosti na předešlé vyjádření z 5. listopadu 2021 zahájilo vedení FLÚ prošetřování skutečností, na něž server aktualne.cz upozornil ve svém článku ze 4. 11. 2021, a rovněž si k nim vyžádalo stanovisko doc. Marka Hrubce. Po vyhodnocení všech známých skutečností vedení Filosofického ústavu konstatuje, že některé aspekty aktivit doc. Hrubce vzbuzují vážné pochybnosti o jejich slučitelnosti se standardy etiky práce vědeckých pracovníků Akademie věd ČR. Více 

V návaznosti na předešlé vyjádření z 5. listopadu 2021 zahájilo vedení FLÚ prošetřování skutečností, na něž server aktualne.cz upozornil ve svém článku ze 4. 11. 2021, a rovněž si k nim vyžádalo stanovisko doc. Marka Hrubce. Po vyhodnocení všech známých skutečností vedení Filosofického ústavu konstatuje, že některé aspekty aktivit doc. Hrubce vzbuzují vážné pochybnosti o jejich slučitelnosti se standardy etiky práce vědeckých pracovníků Akademie věd ČR. 

Tyto skutečnosti vážným způsobem poškozují nejen dobré jméno Filosofického ústavu a Akademie věd ČR, ale i Centra globálních studií FLÚ, které v rámci rozsáhlé mezinárodní spolupráce realizuje řadu kvalitních a vědecky přínosných projektů. Z tohoto důvodu ředitel FLÚ odvolá doc. Marka Hrubce z pozice ředitele Centra globálních studií. Současně Filosofický ústav AV ČR podá podnět k nezávislému posouzení celého případu Etickou komisí Akademie věd ČR.  

Původní vyjádření z 5.11.2021

V reakci na článek serveru aktualne.cz ze dne 4. listopadu 2021 vyzvalo vedení Filosofického ústavu AV ČR ředitele Centra globálních studií Marka Hrubce k vysvětlení skutečností, na něž text odkazuje. Server upozornil na některé aktivity zastřešované doc. Markem Hrubcem v rámci programu Strategie AV21 „Globální konflikty a lokální souvislosti“, na jeho působení v China-CEE Institute se sídlem v Budapešti a externí spolupráci s kontroverzním analytikem tohoto čínského institutu Ladislavem Zemánkem.

„Tak, jak byly informace v médiích prezentovány, je pokládáme za problematicky slučitelné s etikou vědecké práce. Ve spolupráci s příslušnými orgány Akademie věd ČR jsme zahájili prošetřování uvedených skutečností, neboť silně poškozují dobré jméno Filosofického ústavu AV ČR i Akademie věd ČR obecně,“ uvádí Ondřej Ševeček, ředitel Filosofického ústavu AV ČR, jehož je Centrum globálních studií součástí.

Filosofický ústav AV ČR se distancuje od veškerých aktivit, které by v rozporu s Etickým kodexem Akademie věd ČR porušovaly principy vědecké nestrannosti a nezávislosti na jakýchkoli ideologických, mediálních či politických tlacích nebo by vycházely vstříc jakýmkoli zájmovým či nátlakovým skupinám.

Vedení Filosofického ústavu AV ČR se současně rozhodlo, že se k celé záležitosti nebude dále vyjadřovat až do doby, než se důkladně seznámí se všemi skutečnostmi a pečlivě je vyhodnotí. Další kroky budou rovněž koordinovány s příslušnými orgány Akademie věd ČR. 

Ke stažení 

Kontakt:
Jana Říhová, Filosofický ústav Akademie Věd ČR / +420 725 761 147 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

 

https://lekarnapodstrani.com/