underlineallarticles

Počítačové hry ve výuce dějepisu. Proč ano a jak?

Rozhovor s herním historikem Janem KremeremCentra medievistických studií FLÚ AV ČR a Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK o přednostech digitálních historických her, vhodně vybraných a správně použitých ve výuce dějepisu. Na Eduzin.cz

Rozhovor s herním historikem Janem KremeremCentra medievistických studií FLÚ AV ČR a Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK o přednostech digitálních historických her, vhodně vybraných a správně použitých ve výuce dějepisu. Na Eduzin.cz

https://lekarnapodstrani.com/