underlineallarticles

Etika nedostatkových zdrojů

Na etiku rozdělování nedostatkových zdrojů v krizových situacích cílí společný projekt Filosofického ústavu AV ČR a Technické univerzity v Liberci. Prostřednictvím interaktivního dotazníku mapuje postoje širší veřejnosti ve vztahu k dostupnosti ochranných respiračních pomůcek, lékařské intenzivní péče a s nimi spojenými etickými dilematy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Více

Na etiku rozdělování nedostatkových zdrojů v krizových situacích cílí společný projekt Filosofického ústavu AV ČR a Technické univerzity v Liberci. Prostřednictvím interaktivního dotazníku mapuje postoje širší veřejnosti ve vztahu k dostupnosti ochranných respiračních pomůcek, lékařské intenzivní péče a s nimi spojenými etickými dilematy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. 

Projekt je součástí programu Akademie věd ČR  Strategie AV 21, který reaguje na aktuální společenské výzvy, konkrétně pak součástí výzkumného programu Odolná společnost.

Stránky projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie.

https://lekarnapodstrani.com/