underlineallarticles

O smyslu dialogu mezi nevěřícími a věřícími aneb „Co je nevěřícím svaté?“

Záznam diskuse s filosofy Tomášem Halíkem, Václavem Bělohradským a Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie, FLÚ AV ČR) na půdě České křesťanské akademie.

Záznam diskuse s filosofy Tomášem Halíkem, Václavem Bělohradským a Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie, FLÚ AV ČR) na půdě České křesťanské akademie.