underlineallarticles

Doktorský studijní program Filozofie

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK v Praze společně realizují doktorský studijní program Filozofie. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.