underlineallarticles

Spolupráce Filosofického ústavu s University of Illinois Urbana-Champaign

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Pod supervizí mentorů z FLÚ se podílejí např. na vytváření vědeckých on-line databází či na redakci a proofreadingu odborných textů. Spolupráce je prozatím plánována do léta 2021 s možností prodloužení do dalšího akademického roku.