underlineallarticles

Bílá hora jako symbol rozdělení a intolerance a co si z ní vzít dnes

O "druhých životech" těch, kteří museli v pobělohorské době opustit vlast a o možnostech dějinného poučení pro současnost diskutuje na televizi Noe s dalšími historiky komeniolog Martin Steiner (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). Reprízy pořadu 9.11. ve 22:40 a 12.11. v 9:30 hodin.

O "druhých životech" těch, kteří museli v pobělohorské době opustit vlast a o možnostech dějinného poučení pro současnost diskutuje na televizi Noe s dalšími historiky komeniolog Martin Steiner (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). Reprízy pořadu 9.11. ve 22:40 a 12.11. v 9:30 hodin.