underlineallarticles

GAČR podpořila juniorské badatele

Grantová agentura ČR vybrala k podpoře 30 nových projektů v kategorii JUNIOR STAR. Mezi vítěznými řešiteli v oblasti humanitních věd jsou Vít Punčochář (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) a Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

Grantová agentura ČR vybrala k podpoře 30 nových projektů v kategorii JUNIOR STAR. Mezi vítěznými řešiteli v oblasti humanitních věd jsou Vít Punčochář (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) a Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR). Získaná podpora jim umožní vést od příštího roku vlastní základní výzkum. Potrvá pět let. 

Název projektu: Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfumářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Hlavní řešitel: Sean Coughlin

Anotace: "Alchymie vůní" zkoumá, jak snaha extrahovat, koncentrovat, mísit a konzervovat esence rostlin ovlivnila přírodní filosofii, lékařství a kulturu antického světa. Zaměřuje se na setkávání antické řecké filosofie s technologiemi egyptského parfumářství v období od Alexandra Velikého po Kleopatru VII (4.–1. stol. př. n. l.). Metodou experimentální replikace řecko-egyptských receptů rekonstruuje postupy tohoto předchůdce moderní chemie a zkoumá, jak bylo těmto postupům rozuměno. K výstupům projektu patří slovník egyptského, řeckého a latinského parfumářství, dále manuál receptů a procedur a tři monografie o výrobě parfémů v kontextu dějin vědy a kultury. Pomocí mediálně přitažlivých výstupů projekt rovněž podpoří občanskou vědu a
vzdělávání.

Název: Logická struktura informačních kanálů

Hlavní řešitel: dr. Vít Punčochář

Anotace: Pojem informace je v současné logice všudypřítomný. Avšak informační interpretace rozmanitých logických systémů je v logické literatuře poněkud roztříštěná a je potřeba vytvořit sjednocující přístup. Cílem tohoto projektu je vybudovat obecné filosofické základy pro logický pojem informace za pomoci Barwisovy teorie informačních kanálů. Zvláštní pozornost bude věnována aplikaci navrženého obecného přístupu na dvě specifické oblasti logického zkoumání: na fuzzy logiku zabývající se vágními informacemi a epistemickou logiku, která zkoumá formální strukturu pojmů znalosti a přesvědčení. Pro tato odlišná odvětví logiky bude vytvořena společná sémantická báze, která umožní převádět techniky a poznatky z jedné oblasti do druhé.