underlineallarticles

Týden vědy a techniky AV ČR 2.-8.11.2020

Největší vědecký festival v České republice určený studentům i širší veřejnosti začíná. Sérii přednášek, tentokrát online, pro Vás jako každoročně nachystal i Filosofický ústav AV ČR. Program

600x300

Největší vědecký festival v České republice určený studentům i širší veřejnosti začne už příští týden. Sérii přednášek, tentokrát online, pro Vás jako každoročně nachystal i Filosofický ústav AV ČR. 

„Nemohu dýchat.“ Koronavirus a etika dechu - Petr Kouba, Teresa Baron, Barbora Vráblová. Přednášející jsou členy Interdisciplinární bioetické laboratoře https://www.irlab.cz/
5.11. od 15 hodin na Zoom. Link pro přihlášení: 

https://cesnet.zoom.us/j/94726703163?pwd=NlNSdE02RVlKQUVtRVUzL3lWM0xMdz09

Pandemie Covid-19 vytvořila situaci, ve které je těžké se orientovat. Samotná medicína má problém stanovit žádoucí bezpečnostní opatření (viz spory mezi epidemiology a klinickými lékaři). O to méně je situace přehledná pro vládní orgány, veřejné instituce a občanskou společnost. Prezentací si proto klademe za cíl nastínit klíčové orientační body pro zvládání krize. V centru pozornosti je fenomén dechu, jeho vztah s emocionalitou, společenskou atmosférou a základními lidskými právy.

Emoce a duševní cvičení v antické filosofii - Matyáš Havrda
od 4.11. na https://www.youtube.com/user/FilosofickyustavAVCR

Když člověk nezvládá emoce, kazí si život a dostává se do potíží. To věděli už antičtí filosofové, kteří o tomto problému neuvažovali jen teoreticky, ale nabízeli konkrétní postupy, jak se s emocemi vyrovnávat. Představíme tyto „techniky existence“, jak je nazývá Foucault, a antickou filosofii jako umění života. Hlavním průvodcem nám bude lékař a filosof Galén (2. století), který práci s emocemi nazývá „terapie duše“.

Zahrát si historii - Jan Kremer
od 4.11. na https://www.youtube.com/user/FilosofickyustavAVCR

Během pandemie počet hráčů i hodin strávených ve hrách narůstá. Stáváme se vládci slavných říší nebo bezejmennými vojáky na frontách minulých konfliktů. Jak zobrazují digitální hry historii? Jak se liší od historických filmů nebo knih? A může nás hraní poučit o minulosti? Autor se v interaktivní přednášce pokusí uvést do problematiky vlivného média historických digitálních her, vysvětlit hlavní koncepce a mechaniky, přednosti i nevýhody.

Filosofie a imunita - Kryštof Boháček
od 6.11. na https://www.youtube.com/user/FilosofickyustavAVCR

Imunita je dlouhodobý a zanedbávaný problém novodobé společnosti, o to více vyostřený pod tlakem pandemické výzvy. Neschopnost vyřešit novodobými postupy bytostně psychosomatický fenomén imunity nás vyzývá k reflexi našich východisek. Podívejme se společně na způsoby, jak filosofie od starého Řecka po současnost pomáhá nalézt cesty k nezávislosti a celkové robustnosti lidského individua a jak i čeští filosofové vytvářejí pro naši společnost nezbytná východiska a vzorce, o něž se lze opřít.

600x300