underlineallarticles

Propojení oborů ovlivňujících biomedicínu je klíčem úspěchu pro další lékařskou praxi

Biomedicínský výzkum a medicína vůbec obsahuje mnoho konceptuálních otázek. Proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín a efektivně přispívalo základnímu výzkumu i lékařské praxi, chce ukázat mezinárodní konference zaměřená na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu, kterou organizuje 28.-30. října online Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR.

Biomedicínský výzkum a medicína vůbec obsahuje mnoho konceptuálních otázek. Proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín a efektivně přispívalo základnímu výzkumu i lékařské praxi, chce ukázat mezinárodní konference zaměřená na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu, kterou organizuje 28.-30. října online Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR.

Tentokrát však nepůjde o etický rozměr lékařské praxe ani základního výzkumu, jak je při spojování filozofie s medicínou obvyklé. Zahraniční i domácí odborníci se ve svých příspěvcích zaměří na metodologii klinických studií a klinické praxe, biologické mechanismy v kontextu výzkumu rakoviny a mikrobiomu a na formální přístupy k medicínskému výzkumu jako jsou algoritmy nebo umělá inteligence.

Cílem je umožnit interakci příbuzných vědních disciplín, představit jak přístupy filozofů a vědců z praxe, tak techniků či tvůrců potřebných politik a umožnit jejich vzájemné obohacení.

Mezi klíčovými řečníky budou například Meritxell Alberich Jordà z Oddělení hematoonkologie Ústavu molekulární genetiky AV ČR s příspěvkem orientovaným na výzkum molekulárních mechanismů produkce krevních buněk a možnosti jeho klinické aplikace, Lucie Laplane z Cancer Centre Goustave Roussy, věnující se konceptu nádorových kmenových buněk, Jaromír Šrámek z Institutu histologie a embryologie Univerzity Karlovy v Praze, který se ve svém příspěvku zaměří na medicínu založenou na důkazech v kontextu systému medicínského vzdělávání v České republice nebo Jacob Stegenga z Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, známý pro svou práci týkající se otázky efektivity medicínských intervencí, který vystoupí s problematikou medikalizace.

Filozofie může přispět k objasnění vědeckých konceptů, kritickému prozkoumání vědeckých předpokladů či metod, formulaci nových pojmů a teorií, a zprostředkování dialogu mezi různými vědními obory, ale i mezi vědou a společností.

Videokonference Conceptual and Methodological Aspects of Biomedical Research bude streamována online na platformě Zoom.

Připojit se lze po předchozí registraci ZDE