underlineallarticles

Dr. Petr Pavlas oceněn Prémií Otto Wichterleho

S potěšením si dovolujeme oznámit, že Mgr. Petru Pavlasovi, Ph.D. z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku byla 23. června 2020 v pražské vile Lanna udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let. Více informací o letošním udílení cen ZDE.

S potěšením si dovolujeme oznámit, že Mgr. Petru Pavlasovi, Ph.D. z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku byla 23. června 2020 v pražské vile Lanna udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let. Více informací o letošním udílení cen ZDE.

petr pavlas webPetr Pavlas (nar. 1987) dosáhl vynikajících výsledků při bádání o J. A. Komenském, dějinách filozofie a intelektuálních dějinách raného novověku.
Publikoval studie v předních tuzemských i zahraničních oborových časopisech a v mezinárodně prestižních kolektivních monografiích. V současné době vede mezinárodní badatelský tým jako řešitel projektu GA ČR o raně novověkém encyklopedismu.
Velmi pozitivní ohlas měla první monografie Petra Pavlase Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy (2015), která mimo jiné konkrétně doložila význam pozdně středověkého lékaře Raimunda ze Sabundy a raně novověkého kalvinistického encyklopedisty Johanna Heinricha Alsteda při formování Komenského přirozené teologie.
Nepochybným přínosem pro rozvoj oboru je i jeho druhá monografie Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka (2018), jež vůbec poprvé dokumentuje důležitou roli, kterou v Komenského plánu dokonalého jazyka sehrála kombinatorika a také eschatologie.

https://lekarnapodstrani.com/