underlineallarticles

Memorandum o spolupráci mezi Otvorenou akadémiou SAV a Strategií AV 21

Doc. Marek Hrubec, vedoucí Centra globálních studií FLÚ AV ČR a koordinátor výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti v rámci Strategie AV21, a místopředseda Slovenskej akadémie vied prof. Emil Višňovský podepsali 30. května v Bratislavě Memorandum o porozumění a spolupráci mezi programem Globální konflikty a lokální souvislosti AV ČR a Otvorenou akadémiou SAV. Více informací ZDE.

Doc. Marek Hrubec, vedoucí Centra globálních studií FLÚ AV ČR a koordinátor výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti v rámci Strategie AV21, a místopředseda Slovenskej akadémie vied prof. Emil Višňovský podepsali 30. května v Bratislavě Memorandum o porozumění a spolupráci mezi programem Globální konflikty a lokální souvislosti AV ČR a Otvorenou akadémiou SAV. Více informací ZDE.