underlineallarticles

Karel Novotný rytířem řádu Akademických palem

Doc. Karel Novotný (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ) obdržel 31. března 2015 francouzský řád Akademických palem jako ocenění jeho vědeckých zásluh a aktivního podílu na univerzitní a vědecké spolupráci mezi Francíi a Českou republikou. Více informací ZDE.