underlineallarticles

Petr
Vedení ústavu a sekretariát ředitele Management of the Institute and Secretariat of the Director
304
+420 221 183 284, +420 234 612 304
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr. / Ph.D., DSc.
Pozice:Position:
statutární zástupce ředitele deputy director