nejbližší akce

 • 
  04. 07. 2022
  08. 07. 2022
  conference
  Faculty of Law, Charles University, náměstí Curieových 901/7, Prague 1

  The 48th Annual Hume Society Conference

  Organized by the Institute of Philosophy, C.A.S.; Philosophical Faculty, University of Hradec Králové; Faculty of Arts, Charles University; Faculty of Law, Charles University

 • 
  07. 07. 2022
  08. 07. 2022
  workshop
  The main building of the Academy of Sciences, Národní st. 3, Prague,

  Ernst Mach Workshop X 2022: David Chalmers on Virtual Reality

  Organized by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

 • 
  07. 07. 2022
  14:30
  seminar
  Meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague 1

  David Corfield: Modal and graded modal type theory

  Organized by the Department of Logic.

Aktuality


Lorencová
Veronika
301a
+420 221 183 317
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr.
Pozice:Position:
asistentka assistant

právě vychází

  • galen-s-epistemology-experience-reason-and-method-in-ancient-madicine

   Galen´s Epistemology. Experience, Reason and Method in Ancient Medicine

   R. J. Hankinson, Matyáš Havrda (eds.)

   Determining what has gone wrong in a malfunctioning body and proposing an effective treatment requires expertise. Since antiquity, philosophers and doctors have wondered what sort of knowledge this expertise involves, and whether and how it can warrant its conclusions. Few people were as qualified to deal with these questions as Galen of Pergamum (129–ca. 216). A practising doctor with a keen interest in logic and natural science, he devoted much of his enormous literary output to the task of putting medicine on firm methodological grounds. At the same time he reflected on philosophical issues entailed by this project, such as the nature of experience, its relation to reason, the criteria of truth, and the methods of justification. This volume explores Galen's contributions to (mainly scientific) epistemology, as they arise in the specific inquiries and polemics of his works, as well as their legacy in the Islamic world.

   Cambridge University Press
  • valka-o-recko-spartane-proti-athenanum

   Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům

   Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům

   Válka byla konstantou života starověkých Řeků, prostředím, v němž vznikala proslulá díla architektury, krásné literatury, filozofie nebo politického myšlení. Peloponnéská válka mezi Spartou a Athénami v letech 431–404 př. n. l. přivodila smrt mnoha lidí i mnoha nadějí. Po stručném úvodu o pramenech představuje tato kniha význam války v životě starověkých Řeků a způsoby válčení na zemi i na moři. Poté popisuje události pěti desetiletí od perské invaze do Řecka po vypuknutí války, jednotlivé etapy tohoto konfliktu až po kapitulaci Athén a nakonec líčí, jak Sparta se svým vítězstvím naložila. Knihu uzavírají životopisy Sparťanů a Athéňanů, kterým ve válce připadla nejvýznamnější úloha.

   Academia
  • philosophy-of-computing

   Philosophy of Computing

   Björn Lundgren, Nancy Abigail Nunez Hernández (eds.)
   Springer
  • bruno-aneb-o-bozskem-a-prirodnim-principu-veci

   Bruno aneb O božském a přírodním principu věcí

   Friedrich W. J. Schelling

   F. W. J. Schelling bývá řazen mezi největší osobnosti tzv. německé klasické filosofie, případně je počítán k představitelům německého „idealismu“. Bruno je jeden ze spisů, které snadnost takových řazení zpochybňují. Autor tohoto spisu je vrcholný romantik a výsostný pokračovatel tradice německé mystiky a spekulace. Za spisovatelský vrchol jeho tvorby lze považovat období přibližně od roku 1798 (kdy mu bylo 23 let a vyšla jeho Duše světa) do druhé poloviny desátých let; v tomto období vznikly mj. Spis o svoboděKlára a různé varianty Věků světaBruno, spis z roku 1802, zvláště ve spojení s traktátovým dopisem Fichtemu, více než jiné texty poskytuje čtenáři možnost pocítit hloubku, a zejména upřímnost vysoké spekulace, kterou Schelling (jakož i Fichte) prožíval jako cestu ke skutečné pravdě. Již jako mladík svědčil o svém poznání a po celý další život se je různými cestami pokoušel formulovat a sdělit.

   Oikoymenh/FLÚ
  • tereny-performance

   Terény performance

   Alice Koubová, Eliška Kubartová (eds.)

   Performance a performativita jako koncept, metoda, téma a otázka v českých humanitních a společenských vědách a umělecké tvorbě. Čím je stále aktuální zkoumání jednání v jeho konkrétní tělesnosti? Jakými trajektoriemi procházejí terénem performance divadelníci, tanečnice, političtí vědci, architektky, filosofové, historičky, performeři, socioložky, novináři, dramaturgyně, teatrologové, teoretičky rituálu? Společná publikace tvůrkyň a tvůrců z akademické i umělecké oblasti, včetně prostoru na pomezí obou, otevírá prostor pro jejich setkání i specifika. A to skrze netradiční materiální i textové formy jako např. akademický fanzin, facebooková diskuze, gamebook, či liturgií vonící záložka. 

   NAMU
  • selbstbewusstsein

   Selbstbewusstsein

   Manfred Frank, Jan Kuneš (eds.)

   Erstes Buch über Dieter Henrichs Theorie des Selbstbewusstseins im deutschsprachigen Raum.

   J. B. Metzler
  • clovek-jako-normativni-tvor

   Člověk jako normativní tvor

   Jaroslav Peregrin

   Kniha je souborem článků, které autor publikoval v průběhu posledních asi deseti let a které se točí kolem tématu, jakou roli hrají normy a pravidla v tom, co dělá člověka člověkem. Autor je přesvědčen, a ve svých textech pro to předkládá důvody, že tato role je zásadní: že schopnost vytvářet a udržovat pravidla a řídit se jimi je jednak specificky lidská a jednak je skrytým zdrojem všech viditelných odlišností nás lidí od ostatních tvorů: našeho jazyka, našeho rozumu či našeho specifického způsobu myšlení.

   Academia
  • rene-descartes-filosofie-a-veda-kriticky-uvod-do-jeho-mysleni

   René Descartes - filosofie a věda. Kritický úvod do jeho myšlení

   Holger Gutschmidt

   René Descartes (1596–1650) je zakladatelem novověké filosofie a jeden z nevlivnějších filosofických a vědeckých autorů. Jeho bádání vděčíme za zásadní vhledy do podstaty lidského ducha a jeho odlišnosti od fyzikálního světa, do podstaty matematické struktury přírody či za základní myšlenky týkající se neeukleidovské geometrie. Descartes je elegantní, ale zároveň též nesnadno pochopitelný filosofický autor. Tento úvod nejen představuje nejdůležitější Descartovy poznatky a teorie, nýbrž ukazuje také filosofické intence určující Descartovo dílo jako celek od jeho raných, za jeho života nikdy nepublikovaných spisů až po jeho poslední díla. A konečně probírá zajímavá a důležitá témata: co znamenal pro Descarta Bůh, co Descarta zajímalo na lidské duši, co byla jeho „etika“ a co byly základní rysy jeho filosofie přírody.

   Oikoymenh/FLÚ
  • the-dissident-six-readings-of-the-power-of-the-powerless-by-vaclav-havel

   The Dissident. Six Readings of ‘The Power of the Powerless’ by Václav Havel

   Ulrika Björk, Niklas Forsberg (eds.)

   V roce 1978 napsal Václav Havel esej pojednávající o moci bezmocných. Havlova analýza moci, ideologie, svobody, odpovědnosti, technologické civilizace a pojmu „disidenta“ zůstává dodnes inspirativní, a to jak pro pochopení povahy východního bloku ovládaného SSSR, tak pro porozumění politickému útlaku vůbec. V mimořádném čísle Filosofického časopisu promýšlíme klíčová témata Moci bezmocných v kontextu současné kultury a aktuálních etických a politických debat.

   V angličtině.

   Filosofia