underlineallarticles

Kratochvílová
Anna
Vedení ústavu a sekretariát ředitele Management of the Institute and Secretariat of the Director
109a
+420 221 183 213
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Bc.
Pozice:Position:
HR konzultantka pro zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí
Poznámka:Note:
Personální oddělení
Free ebooks Library zlibrary project