nejbližší akce

«  červen 2024  »
poútstčtsone
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktuality


Marcela
101a
+420 221 183 311
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
postdoktorand postdoctoral fellow

právě vychází

  • pojednani-o-toleranci

   Pojednání o toleranci

   Voltaire (přel. Petr Horák, úprava Hana Fořtová)

   Vznik Pojednání o toleranci byl podnícen procesem s Jeanem Calasem, francouzským protestantským obchodníkem, který byl obviněn z vraždy svého syna, aby zabránil jeho údajnému přestupu ke katolictví. Soudní spor a následná Calasova poprava vyvolávaly ve společnosti značné emoce. Voltaire ve svém textu, který vyšel o rok později, v roce 1763, vybízí k náboženské toleranci a obrací se proti fanatismu a pověrám. Podporuje odluku církve od  státu a volá po zachování neutrality státu ve věcech víry. Jeho pojednání klade důraz na význam rozumu a svobody mysli při řešení sporných otázek.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • o-pomeru-vytvarnych-umeni-k-prirode

   O poměru výtvarných umění k přírodě

   Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (přel. Martin Z. Pokorný)

   Schelling se filosofií umění zabýval systematicky od roku 1800. Přednáška Vztah výtvarných umění k přírodě (1807) představuje jeho poslední dílo věnované výslovně tomuto tématu. Jedná se o veřejnou přednášku pro širší vzdělané publikum, v níž neformuluje čistě filosofické argumenty, ale odvolává se na soudobou diskusi o podstatě krásy (Winckelmann, Hamann, Goethe, Mengs apod.). Zůstává zde však snaha ukázat, v jakém smyslu je příroda živá a produktivní, v jakém smyslu je zobrazením světa idejí a jak chápat úkol umění napodobovat přírodu, resp. v čem spočívají specifika zobrazování idejí v umění.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • kontradikce-1-2023

   Kontradikce 1/2023

   Michael Polák, Ondřej Slačálek (eds.)

   Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Nyní vychází její české a anglické číslo poprvé ve dvou oddělených svazcích.

   Česky psané první číslo sedmého ročníku s hlavním tématem „anarchistické impulzy“ obsahuje původní studie Arnošta Nováka o anarchismu a nerůstu, Veroniky Korjaginy a Terezy Reichelové o využití Maxe Stirnera pro současnou teorii poznání a Dagmar Moravčíkové o možnostech Rancièrova zpochybnění autority učitele v hudebním vzdělávání. V čísle dále najdete prezentaci různých pramenů k dějinám českého anarchosyndikalismu s komentářem Michaela Poláka a výběr překladů poskytující vhled do současných politických a teoretických debat anarchistů v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku. Slovník pojmů je pojatý jako fórum esejů Ondřeje Slačálka, Michaela Poláka, Ivany Veselské, Kristýny Trochtové a Arnošta Nováka k tématu přímé akce. Součástí čísla je rovněž rozsáhlá recenzní studie o sebraných spisech Jiřího Weila a další recenze.

   Filosofia
  • contradictions-2-2023

   Contradictions 2/2023

   Grzegorz Piotrowski, Ondřej Slačálek (eds.)

   Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Nyní vychází její české a anglické číslo poprvé ve dvou oddělených svazcích.

   Anglické číslo Kontradikcí se zaměřuje na zkušenosti různých podob anarchismu ve střední a východní Evropě. Číslo obsahuje čtyři studie: článek Adriana Tătărana o historii rumunského anarchismu, studie Eszter Balázs o maďarském avantgardním umělci Lajosu Kassákovi a jeho vztahu k anarchismu, text Miroslava Michely o kořenech slovenského anarchismu na počátku 90. let 20. století a analýzu Gleba Korana, která se věnuje běloruskému anarchistickému časopisu Navinki na přelomu 90. let a počátku nového tisíciletí. Číslo dále obsahuje esej Grega Piotrowského, který uvádí zkušenosti polského anarchismu v 80. a 90. letech 20. století do kontextu proměn evropského anarchismu po druhé světové válce a esej Ondřeje Slačálka, který se věnuje regionálním rozdílům v dějinách anarchismů střední a východní Evropy. Rozhovor s Iavorem Tarinskim zachycuje příběh bulharského anarchismu a jeho účasti na odporu proti Osmanské říši, monarchistické autoritářské vládě a stalinismu. Číslo představuje také dvě významné osobnosti českého a polského anarchismu první poloviny 20. století: českou anarchofeministku Luisu Landovou-Štychovou prostřednictvím jejího eseje o manželství, rodině a volné lásce a polskou stoupenkyni družstevního socialismu a anarchismu Marii Orsetti skrze její text o teorii nadhodnoty. Důležitou součástí čísla je také fórum o anarchismu a ruské invazi na Ukrajině s účastí jak jednotlivých anarchistických myslitelů (Maria Rachmaninova, Zosia Brom, Wayne Price, Ratibor Trivurac, Volodymyr Iščenko a další) tak i celých anarchistických uskupení. Součástí čísla jsou také recenzní eseje a nekrolog Nicolase Trifona.

   Filosofia
  • plato-s-gorgias-speech-soul-and-politics

   Plato’s Gorgias: Speech, Soul and Politics

   David Machek, Vladimír Mikeš (eds.)

   In the Gorgias Plato offers a synthesis of what he thinks about the bitter conflict between philosophical and non-philosophical approaches to one’s responsibilities in private and public life. This book contributes to a deeper understanding of this historically and conceptually rich canvas by shedding light on its main topics: speech in its philosophical and non-philosophical forms, psychology in relation to virtuous life, and politics which charges the two former topics with high stakes that call for personal choices.

   Brill
  • marxism-and-medieval-studies-marxist-historiography-in-east-central-europe

   Marxism and Medieval Studies. Marxist Historiography in East Central Europe

   Martin Nodl, Piotr Węcowski, Dušan Zupka (eds.)

   This volume is a unique publication as it examines the Marxist attitudes in East Central European historiography and archaeology for the first time, with an emphasis on the co-existence of Marxist and other methodologies between the 1950s and 1970s in the local historiographies in question. Its approach is to distinguish between pseudo-Marxism as an ideological tool on the one hand, and Marxism in the form of historical materialism as a way to interpret the medieval world on the other.

   Contributors are: Florin Curta, Piotr Guzowski, Adam Hudek, Tereza Johanidesová, Jitka Komendová, Jiří Macháček, Andrzej Marzec, Martin Nodl, Attila Pók, David Radek, Tadeusz Paweł Rutkowski, Iurie Stamati, Rafał Stobiecki, Gábor Thoroczkay, Przemysław Wiszewski, Piotr Węcowski, Martin Wihoda, and Dušan Zupka.

   Brill
  • rozum-a-existence-filosofie-existence

   Rozum a existence. Filosofie existence

   Karl Jaspers (přel. Jan Frei, Aleš Havlíček)

   Ve dvou přednáškových cyklech z třicátých let Karl Jaspers poprvé soustavně představil myšlenku obemykajícího – toho, co zahrnuje všechny horizonty a co se ani ve zkušenosti, ani v myšlení nemůže stát předmětem.

   Pětice přednášek Rozum a existence z roku 1935 přitom patří k nejdůležitějším textům Karla Jasperse, ba filosofie existence vůbec. Vychází z duchovní situace, kterou vyvolala Kierkegaardova a Nietzscheho radikální kritika rozumu, podle níž není již možné rozum nadále nekriticky přijímat jako jediné měřítko života a filosofie. Jak píše Jaspers: „Jen díky rozumu získává existence jasnost, jen díky existenci má rozum obsah.“

   Druhá řada přednášek, Filosofie existence z roku 1938, uvádí do Jaspersova chápání filosofie a představuje hlavní myšlenky, kolem nichž jeho filosofování krouží: vztah vědy, filosofie a náboženství; pojem obemykajícího; chápání existence, pravdy, rozumu a transcendence; problém autority a výchovy – a také koncepci filosofické víry. Zde Jaspers předjímá řadu myšlenek, které podrobněji rozvedl v knihách Filosofická víra (1948) a Filosofická víra tváří v tvář zjevení (1962).

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • diogenes-kynik-znovu-nazivu-a-patriarcha-abraham

   Diogenes kynik znovu naživu a Patriarcha Abraham

   Jan Amos Komenský (přel. Markéta Klosová)

   První část knihy přináší nový překlad Komenského školní hry z roku 1640 Diogenes Cynicus redivivus. Tento známý text čekal na nové přetlumočení celých 54 let; nový český převod bude jistě pro mnoho čtenářů lákavější než zestárlý překlad. Druhá část knihy nabízí čtenářům české přetlumočení Komenského v pořadí druhé hry Abrahamus Patriarcha. Z této Komenského práce byly dosud českým čtenářům k dispozici jen drobné ukázky. Oba překlady vycházejí s komentáři a úvodní studií.

   Vychází jako jubilejní šestistá publikace nakladatelství, ve zbrusu nové ediční řadě Comenius.

   Filosofia
  • eirene-studia-graeca-et-latina-lix

   Eirene. Studia Graeca et Latina LIX

   Eirene. Studia Graeca et Latina, established in 1960, is scholarly journal of Classics, international and peer-reviewed complying with the criteria of the database ERIH PLUS. It is published once a year (one double issue) by the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague.

   Centre for Classical Studies
  • luxembourg-court-cultures-in-the-long-fourteenth-century3-3

   Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century

   Karl Kügle, Ingrid Ciulisová, Václav Žůrek, Tess Knighton and Helen Deeming (eds.)

   The first collection of essays in the English language dedicated to the cultural achievements and politics of one of the most important ruling houses of late medieval Europe. The house of Luxembourg between 1308 and 1437 is best known today for its principal royal and imperial representatives, Henry VII, John the Blind, Charles IV, and Charles's two sons, Wenceslas and Sigismund - a group of rulers who, for better or worse, shaped the political destiny of much of Europe during the fourteenth and early fifteenth centuries. While some of the Luxembourg cultural legacy can still be experienced directly today in and around Prague and southern Germany, and through the literary and musical works of Machaut, Froissart, and Wolkenstein, it reached much further across Europe: from England to present-day Romania, and from the Baltic Sea to the Italian peninsula, alongside the dynasty's homelands in what is now Luxembourg, Belgium and France. However, this culture has not always attracted the scholarly attention it deserves. This volume explores the pan-European impact and influence of the Luxembourgs in a variety of fields: art and architectural history, material culture, Czech, French, German and Latin text production, gender and intellectual history, and music. Embracing the subject matter from multi-disciplinary and transnational perspectives, the essays here offer new insights into the late medieval cultures of the Luxembourg court. Particular subjects treated include the making of the "Wenceslas Bible"; Machaut at the court of John of Luxembourg; and Charles IV's patronage of multilingual literature. On publication this book is available as an Open Access eBook under the Creative Commons license: CC BY-NC-ND.

   Boydell & Brewer