underlineallarticles

projects

New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Řešitel:Investigator:Institute of Czech Literature of the CAS
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Program:Programme:COST
Trvání:Duration:2018–2021

Judgment and Judgings in Austrian Philosophy. A case study on the common roots of phenomenology and analytic philosophy

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Trvání:Duration:2019–2021

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze

Řešitel:Investigator:Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., Masarykova univerzita
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2020 – 2023

Evaluating the behaviour of automated vehicles in terms of compliance with ethical and legal principles in mixed traffic

Řešitel:Investigator:Czech Technical University in Prague (doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Institute of Philosophy, CAS (Juraj Hvorecký), Institute of Computer Science, CAS (David Černý)
Poskytovatel:Provider:Technology Agency of the Czech Republic
Trvání:Duration:2023-2025

Measures for developing an ethical culture in the Czech state administration

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technology Agency of the Czech Republic
Trvání:Duration:2018–2021

Ethics of Autonomous Vehicles

Řešitel:Investigator:PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technology Agency of the Czech Republic
Trvání:Duration:2018–2021

Roadmap to Improve Ethics in Science and Curb Predatory Publishing (RESCUE)

Řešitel:Investigator:Mgr. Tereza Šímová
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:Science, Health, Policy (The Interacademy Partnership (IAP)
Trvání:Duration:2023-2024

Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern (ACADEMIA)

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:ERC – 2020 - Stg
Trvání:Duration:2021 - 2025

Subcategories