underlineallarticles

service departments

Financial office: Ing. Lenka Rybáková
  Naďa Sikorová
  Bohumila Šilarová
  Dagmara Heřmanská
  Ing. Lada Šťastná
  Alena Kopsová
  Martina Vošahlíková
  Mgr. Eliška Mandache
  Dana Vokatá
  Darja Zoubková
Building maintenance: Ing. František Kučera
  Josef Kalenda
Payroll accountant: Ludmila Červenková
IT maintenance:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
HR management: Mgr. Alexandra Novotná
  Mgr. Magdalena Krajewska
  Mgr. Petra Cabalová
  Kateřina Hauptmannová, DiS.
Grant management: Ing. Hana Gazdová
  Ing. Michaela Heidlerová
  Mgr. Štěpánka Gray Marková
  Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D.
PR management: Mgr. Ing. Jan Kollmann
  Mgr. Jana Říhová
Financial office: Ing. Lenka Rybáková
  Naďa Sikorová
  Bohumila Šilarová
  Dagmara Heřmanská
  Ing. Lada Šťastná
  Alena Kopsová
  Martina Vošahlíková
  Mgr. Eliška Mandache
  Dana Vokatá
  Darja Zoubková
Building maintenance: Ing. František Kučera
  Josef Kalenda
Payroll accountant: Ludmila Červenková
IT maintenance:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
HR management: Mgr. Alexandra Novotná
  Mgr. Magdalena Krajewska
  Mgr. Petra Cabalová
  Kateřina Hauptmannová, DiS.
Grant management: Ing. Hana Gazdová
  Ing. Michaela Heidlerová
  Mgr. Štěpánka Gray Marková
  Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D.
PR management: Mgr. Ing. Jan Kollmann
  Mgr. Jana Říhová