underlineallarticles

service departments

Financial office: Ing. Lenka Rybáková
  Lenka Procházková
  Bohumila Šilarová
  Dagmara Heřmanská
  Ing. Lada Šťastná
  Alena Kopsová
  Martina Vošahlíková
  Mgr. Eliška Mandache
  Dana Vokatá
  Darja Zoubková
Building maintenance: Tomáš Prorok
   
Payroll accountant: Ludmila Červenková
IT maintenance:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
HR management: Mgr. Alexandra Novotná
  Ing. Petra Zákostelecká
  Mgr. Petra Cabalová
  Kateřina Hauptmannová, DiS.
Grant management: Ing. Hana Gazdová
  Ing. Michaela Heidlerová
  Mgr. Štěpánka Gray Marková
  Mgr. Klára Hlaváčková
PR management: Mgr. Jana Říhová
   
Financial office: Ing. Lenka Rybáková
  Lenka Procházková
  Bohumila Šilarová
  Dagmara Heřmanská
  Ing. Lada Šťastná
  Alena Kopsová
  Martina Vošahlíková
  Mgr. Eliška Mandache
  Dana Vokatá
  Darja Zoubková
Building maintenance: Tomáš Prorok
   
Payroll accountant: Ludmila Červenková
IT maintenance:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
HR management: Mgr. Alexandra Novotná
  Ing. Petra Zákostelecká
  Mgr. Petra Cabalová
  Kateřina Hauptmannová, DiS.
Grant management: Ing. Hana Gazdová
  Ing. Michaela Heidlerová
  Mgr. Štěpánka Gray Marková
  Mgr. Klára Hlaváčková
PR management: Mgr. Jana Říhová