underlineallarticles

projects

Europa humanistica II. Editing and translating ancient classics in the Czech lands at he turn of the 16th century

Řešitel:Investigator:Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Standard projects (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Image and Music in 20th Century Thought

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Standard projects (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

From Performativity to Institutionalization. Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication)

Řešitel:Investigator:PhDr. Pavel Soukup, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:EXPRO grants
Trvání:Duration:2019–2024

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Řešitel:Investigator:Dr. Sean Coughlin., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:VII/2021–VI/2026

Dopady financování výzkumu na výzkumná témata (TOPFUN)

Řešitel:Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2020 – 2021

Hadas Lebelová. Filon Alexandrijský

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Nedvídek
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Trvání:Duration:2019–2020

Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová

Řešitel:Investigator:Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Trvání:Duration:2018–2019

Subcategories