underlineallarticles

projects

Význam jako objekt - principy sémantických teorií

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Řešitel:Investigator:Dr. Sean Coughlin., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:VII/2021–VI/2026

Network of Letters (NETLET)

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences
Spoluřešitel:Co-Investigator:Library - Academy of Sciences CR, Masaryk Institute and Archives, Institute of Czech Literature CAS
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Trvání:Duration:2023-2027

Hadas Lebelová. Filon Alexandrijský

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Nedvídek
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Trvání:Duration:2019–2020

Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová

Řešitel:Investigator:Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Trvání:Duration:2018–2019

INDIHU

Řešitel:Investigator:Ing. Ivan Chvatík dr. h. c.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Program:Programme:NAKI II
Trvání:Duration:2016-2020

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Institute of Philosophy CAS
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Trvání:Duration:2019–2022

Subcategories