underlineallarticles

projects

INDIHU

Řešitel:Investigator:Ing. Ivan Chvatík dr. h. c.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Culture CR
Program:Programme:NAKI II
Trvání:Duration:2016-2020

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Institute of Philosophy CAS
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Trvání:Duration:2019–2022

New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Řešitel:Investigator:Institute of Czech Literature of the CAS
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Program:Programme:COST
Trvání:Duration:2018–2021

Judgment and Judgings in Austrian Philosophy. A case study on the common roots of phenomenology and analytic philosophy

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministry of Education, Youth and Sports CR
Trvání:Duration:2019–2021

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze

Řešitel:Investigator:Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., Masarykova univerzita
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2020 – 2023

Measures for developing an ethical culture in the Czech state administration

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technology Agency of the Czech Republic
Trvání:Duration:2018–2021

Ethics of Autonomous Vehicles

Řešitel:Investigator:PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technology Agency of the Czech Republic
Trvání:Duration:2018–2021

Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern (ACADEMIA)

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:ERC – 2020 - Stg
Trvání:Duration:2021 - 2025

Subcategories