underlineallarticles

supervisory board

Director: prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM AV ČR)  
Deputy director: RNDr. Ondřej Majer, CSc. (FLÚ AV ČR) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Members: PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA AV ČR)  
  Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG AV ČR)  
  prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. (VŠE Praha)  
  Jiří Padevět (Nakladatelství Academia)  
  prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR)  
Secretary: PhDr. Karolína Chundelová (FLÚ AV ČR) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Director: prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM AV ČR)  
Deputy director: RNDr. Ondřej Majer, CSc. (FLÚ AV ČR) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Members: PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA AV ČR)  
  Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG AV ČR)  
  prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. (VŠE Praha)  
  Jiří Padevět (Nakladatelství Academia)  
  prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR)  
Secretary: PhDr. Karolína Chundelová (FLÚ AV ČR) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.