underlineallarticles

archiv aktualit

Výsledky mezinárodního hodnocení AV ČR

Vedení Akademie věd ČR zveřejnilo výsledky Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014. Dokumenty pro jednotlivá pracoviště naleznete ZDE.

Představení knihy Renauda Barbarase

Ústav Filosofie a religionistiky Vás srdečně zve na představení knihy R. Barbarase Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky, kterou do češtiny přeložil Josef Fulka. Prezentace se koná za účasti autora i překladatele 19. 5. 2016 od 18 hod v místnosti 201 budovy FF UK, Nám. Jana Palacha 2, P1. Více informací ZDE.

Obhajoby disertací doc. Novotného a prof. Kvasze

Řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd" (DSc.) a veřejné obhajoba disertační práce doc. Karla Novotného, Ph.D. se koná 20. května. 2016 od 10 hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a (přístup i z Jilské 1), Praha 1. Veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. se koná tamtéž 20. května 2016 od 14. hod. Více informací o obhajobách ZDE.

Prof. Jaroslav Peregrin: Jazyk a poznávání světa

Přednáška prof. Peregrina (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) v brněnském planetáriu.

Překonávání globálních hrozeb tématem mezinárodní konference v AV ČR

Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR uspořádalo spolu s Orientálním ústavem AV ČR a s velvyslanci muslimských zemí (OIC) ve středu 13. dubna v sídle Akademie věd mezinárodní konferenci Překonávání globálních hrozeb: Posilování interkulturního dialogu, stability a míru. Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR. Více ZDE.

Prezentace překladu O duchu zákonů

CEFRES a nakladatelství OIKOYMENH srdečně zvou na prezentaci překladu knihy Ch. Montesquieu O duchu zákonů II., Obrana Ducha zákonů, která se koná 5. dubna od 17.00 v knihovně CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1. Viz též pozvánku.

Diskuse – nové knihy o ideji univerzity

Filosofický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na diskusi o nových knihách o moderním vysokém školství. Diskuse se koná v pondělí 4. dubna 2016 od 16:00 hodin v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Vzhledem k omezené kapacitě místnosti doporučujeme si místo předem rezervovat. Více informací ZDE.

Stipendia nadačního fondu Františka Topiče

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2016 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Uzávěrka žádostí je 24. dubna 2016. Více inormací o stipendiu ZDE.

"Středověk v nás" Martina Nodla nominován na cenu Magnesia Litera

S potěšením oznamujeme, že kniha Středověk v nás Martina Nodla z Centra medievistických studií, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Argo, byla nominována na cenu Magnesia Litera 2016 v kategorii literatura faktu.