underlineallarticles

archiv aktualit

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť za léta 2010–2014. Šlo o dosud nejpodrobnější hodnocení nejen v samotné Akademii věd ČR, ale v celé České republice. V těchto dnech vydává AV ČR publikaci, která v české a anglické mutaci přehledně mapuje průběh a výsledky hodnocení akademických pracovišť. Publikace je ke stažení ZDE.

Manifest na obranu demokracie v Brazílii

Manifest byl poprvé prezentován v květnu 2016 na konferenci Philosophy and Social Science, která je každoročně organizována ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Mezi signatáři jsou Jürgen Habermas, Charles Taylor, Axel Honneth, Nancy Fraser, Alessandro Ferrara, Rainer Forst, Marek Hrubec a dalších více než sto akademiků. Více informací ZDE.

Znělka jubilejního 10. ročníku Evropského festivalu filozofie

Znělka pro jubilejní 10. ročník Evropského festivalu filozofie. Z pracovníků Filosofického ústavu AV ČR v ní vystupují dr. Ondřej Ševeček (ředitel FLÚ), dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie), dr. Michael Hauser (Oddělení současné kontinentální filosofie) a dr. Pavel Baran (zástupce ředitele FLÚ AV ČR, místopředseda AV ČR). Záverečnou zprávu z festivalu si můžete přečíst ZDE.

Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2015 je ke stažení ZDE.

Akademická prémie 2016 udělena prof. Kvaszovi

Nejvýznamnější vědecký grant v ČR, prestižní Akademickou prémii, udělil ve středu 22. června předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vynikajícím českým vědcům prof. Ladislavu Kvaszovi z Filosofického ústavu AV ČR a dr. Pavlu Jelínkovi z Fyzikálního ústavu AV ČR. Prémie je určena mimořádným vědeckým osobnostem, které v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru a vytvářejí prestiž AV ČR jako celku. Vůbec poprvé byla udělena vědci z oblasti humanitních věd. Více informací ZDE.

Úspěšné obhajoby uchazečů o titul Doctor Scientiarum v oboru filosofie

Dne 20.5. 2016 se ve Filosofickém ústavu AV ČR konalo zasedání Komise pro udělování titulu Doctor Scientiarum (DSc.) v oboru filosofie. Na programu byla obhajoba disertace Doc. Karla Novotného, Ph.D. na téma La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) a disertace prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. na téma A Theory of Paradigm Change (Teorie změny paradigmatu). Komise jednomyslně doporučila udělit oběma uchazečům (pracovníkům Filosofického ústavu AV ČR) titul DSc. a tento návrh byl schválen Grémiem pro titul DSc. i Vědeckou radou AV ČR. Ladislav Kvasz a Karel Novotný převezmou diplomy z rukou předsedy AV ČR 12. října 2016.

Představení knihy Petera Singera

Nakladatelství Filosofia srdečně zve na představení knihy Petera Singera Darwinovská levice, která je prvním svazekem nové edice Dnešní svět, určené široké veřejnosti. Akce proběhne ve čtvrtek 23. června v 16 hodin v salonku Café Kampus. Více informací ZDE.

5th Colloquium on the Modalities of the Good

Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK srdečně zve na 5th Colloquium on the Modalities of the Good, které se koná 14. – 16. července 2016 v Praze. Více informací ZDE.

Jan Maršálek a Ondřej Švec hosty ČT24

Dr. Jan Maršálek (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) a dr. Ondřej Švec (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) představili ve včerejším pořadu Studio 6 Víkend ČT 24 cíle a program blížící se první Noci Filozofie v Praze (16. 6.). Reportáž můžete zhlédnout ZDE.

1. Noc Filozofie. Obrazy, věda a politika

Filosofický ústav srdečně zve všechny zájemce na první Noc filozofie v Praze, která v noci 16. června 2016 nabídne nepřerušenou řadu 20minutových přednášek a větších panelových diskusí 55 světově významných filozofů z Francie a Visegrádské skupiny na téma „Obrazy, věda a politika". Noc filozofie se koná v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ve Veletržním paláci Národní galerie. Více informací ZDE a ZDE.