underlineallarticles

Podpora a ocenění výzkumu

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

Směrnice Akademické rady AV ČR (odkaz na dokument dostupný pouze z interní ústavní sítě česky, English).

Interní pravidla FLÚ AV ČR pro posuzování návrhů na udělení mzdové podpory postdoktorandů v AV ČR (česky, English)

Návrh na zařazení do programu/Proposal for inclusion in the Programme
CV_sablona.doc/CV structure
Prohlaseni_kandidata.doc/Candidates declaration

Podpora pobytů zahraničních badatelů

Statut podpory pobytů zahraničních badatelů ČJ
Statut podpory pobytů zahraničních badatelů AJ 

Přílohy: Žádost o udělení podpory
Zpráva o průběhu projektu


Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Směrnice Akademické rady AV ČR (odkaz na dokument dostupný pouze z interní ústavní sítě česky anglicky)

Pravidla pro udělování „Fellowshipu Josefa Dobrovského“ pro zahraniční badatele

Směrnice Akademické rady AV ČR, (odkaz na dokument dostupný pouze z interní ústavní sítě česky, anglicky)

Ceny a ocenění

Statut Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR

Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ceny AV ČR

Směrnice o udílení cen Akademie věd ČR

Jednací řád komisí pro udělování cen Akademie věd ČR