Semináře


26. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Jak poznat umění?

Radoslava Schmelzová, Katedra alternativního a loutkového divadla, Divadelní fakulta AMU v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


11. 04. 2015
9.00
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Stadium zrcadla / Le stade du miroir

Komentovaná četba

1. lacanovský seminář v Praze
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

Read more ...


16. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Přirozenost vylepšování lidské kognice

Jan Romportl, Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


09. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Obrana ústavnosti

Jiří Přibáň, Cardiff Law School, Cardiff University

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


19. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ontologický obrat v sociální antropologii

Jan Kapusta, FF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


12. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Postavení ženy v katolické společnosti

Kamila Bendová

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


11. 05. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Logická analýza přirozeného jazyka vs. sémantika přirozeného jazyka

Pavel Materna, FLÚ AV ČR

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


27. 04. 2015
16.00
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Categories, types, and logical syntax

Ansten Klev, FLÚ AV ČR

A comparison of Aristotle's categories, Kant's categories, and type hierarchies
Logicko-filosofický seminář

Read more ...


13. 04. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

The Right to Justification and Discursive Respect

Thomas Besch, FF UHK

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


23. 03. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Waismannova logicko-filosofická gramatika

Radek Schuster, FF ZČU

Logicko-filosofický seminář

Read more ...