Semináře


01. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ikonografie Mistra Jana Husa v 15.-16. století

Jan Royt, Univerzita Karlova v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


18. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Jiří Voskovec známý i neznámý

Jan Vodňanský

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


11. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Co rostlina ví

Viktor Žárský, PřF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


22. 05. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Vznikání a třetí rod: Timaios 48a-53b

Mgr. Ondřej Krása (ÚFAR FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more ...


04. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Baráky, bouráky a jejich furianti

Mgr. et Mgr. Radan Haluzík Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


05. 05. 2015
17.30
Panelová debata
AKC, Husova 4a, Praha 1

Potřebuje česká ústava změny?

Panelovou debatu pořádají občanská iniciativa Vraťte nám stát, FLÚ AV ČR a Friedrich-Naumann-Stiftung

Read more ...


23. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky?

Pavel Němec, Katedra zoologie, PřF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


30. 04. 2015
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Teorie participace a kauzality mezi Proklem, Dionysiem Areopagitou a Tomášem Akvinským

Václav Němec, Ph.D. (FLÚ AV ČR, ÚFAR FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more ...


30. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Perceiving Prospects Properly

Jakub Steiner, CERGE - EI

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


21. 05. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Objev trikonchy na pražském Vyšehradě

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...