Semináře


23. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Metaphysics and its Distinctive Problem

Marcello Oreste Fiocco, University of California

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


12. 12. 2015
10.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Úvod do díla Jacquesa Lacana: "Promluva - Řeč"

Komentovaná četba

2. lacanovský workshop v Praze
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

Read more ...


19. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Pražský hrad revisited

Jana Maříková-Kubková, Archeologický ústav AV ČR

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


26. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Kognitivní definice Ježíška a Ježíšek jako pojmový blend

Irena Vaňková, FF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


07. 12. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Introspekce a nástrahy konfabulace

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D., FF Univerzity Palackého v Olomouci

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


30. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Logic for Inferentialist Expressivists

Ulf Hlobil

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


02. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Problém demarkácie

Miloš Taliga, FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


12. 10. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Buddhismus a logika

Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


15. 10. 2015
16. 10. 2015
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota

Odborný seminář pod záštitou ÚFAR FF UK a Filosofického ústavu AV ČR

Read more ...


29. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Redundantní číselné soustavy

prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...