Semináře


28. 01. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Proč lidé válčí

Otakar Foltýn, Společné operační centrum Ministerstva obrany

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


14. 01. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Po Devětaosmdesátém

Petr Pithart

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


17. 12. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Interpretácia kláštora Sainte Marie de La Tourette

Monika Mitášová (Katedra teórie a dejín umenia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


21. 01. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Karl Rahner jako posluchač Martina Heideggera

Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


10. 12. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

K teorii a praxi jazykové kultury – současná česká situace

Markéta Pravdová, Ústav pro jazyk český AV ČR

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Metaphysics and its Distinctive Problem

Marcello Oreste Fiocco, University of California

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


12. 12. 2015
10.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Úvod do díla Jacquesa Lacana: "Promluva - Řeč"

Komentovaná četba

2. lacanovský workshop v Praze
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

Read more ...


19. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Pražský hrad revisited

Jana Maříková-Kubková, Archeologický ústav AV ČR

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


26. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Kognitivní definice Ježíška a Ježíšek jako pojmový blend

Irena Vaňková, FF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


07. 12. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Introspekce a nástrahy konfabulace

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D., FF Univerzity Palackého v Olomouci

Logicko-filosofický seminář

Read more ...