Semináře


14. 05. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Znaková řeč v klášterech

Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., FF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


12. 02. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Vltavské ostrovy v Praze

RNDr. Dana Fialová, Ph.D., PřF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


29. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Partnerství neheterosexuálních mužů a žen

Mgr. Jaroslava Varella Valentová, Ph.D.

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


22. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Písně a lid

Přemysl Rut

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 01. 2015
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Ergon argument v Aristotelově Protreptiku

Jakub Jirsa, Ph.D., ÚFAR FF UK, NK 1.LFUK

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

Read more ...


03. 02. 2015
16.00
Přednáška
FF UK, m. 225V, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics

Pavlos Kontos, Ph.D., University of Patras

Přednášku „work in progress" pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Read more ...


20. 02. 2015
16.30
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

K čemu slouží Aristotelův činný rozum?

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

Read more ...


15. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Mikroetnikum z Krymu

Petr Kaleta

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


08. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Tajný život odpadu: napětí mezi vzájemností a trhem

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


18. 12. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Mimo módní proudy

Věra Nováková, Pavel Brázda

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...