Semináře


22. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Písně a lid

Přemysl Rut

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 01. 2015
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Ergon argument v Aristotelově Protreptiku

Jakub Jirsa, Ph.D., ÚFAR FF UK, NK 1.LFUK

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

Read more ...


03. 02. 2015
16.00
Přednáška
FF UK, m. 225V, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics

Pavlos Kontos, Ph.D., University of Patras

Přednášku „work in progress" pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Read more ...


20. 02. 2015
16.30
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

K čemu slouží Aristotelův činný rozum?

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

Read more ...


15. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Mikroetnikum z Krymu

Petr Kaleta

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


08. 01. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Tajný život odpadu: napětí mezi vzájemností a trhem

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


18. 12. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Mimo módní proudy

Věra Nováková, Pavel Brázda

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


27. 11. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

National resilience

Leena Ilmola (International Institute for Applied Systems Analysis; The X-Network, Finland)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


11. 12. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ztraceno v překladu

doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


04. 12. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Sphaera octava

PhDr. Alena Hadravová, CSc. (ÚSD AV ČR), doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (AÚ AV ČR)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...