Semináře


30. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Logic for Inferentialist Expressivists

Ulf Hlobil

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


02. 11. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Problém demarkácie

Miloš Taliga, FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


12. 10. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Buddhismus a logika

Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


15. 10. 2015
16. 10. 2015
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota

Odborný seminář pod záštitou ÚFAR FF UK a Filosofického ústavu AV ČR

Read more ...


29. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Redundantní číselné soustavy

prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


05. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Read more ...


12. 11. 2015
10.00
Seminář
Klášter sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1

Hvězdné nebe nad hlavou, odpadky pod nohama

Radan Haluzík, Jan Palouš, Cyril Říha

Čtvrteční seminář CTS jako součást Týdne vědy a techniky 2015. Vhodné pro SŠ.

Read more ...


22. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Měly by být tresty šity pachatelům na míru?

Josef Montag, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


15. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

O Ukrajině a její současnosti

Jefim Fištejn

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


01. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ikonografie Mistra Jana Husa v 15.-16. století

Jan Royt, Univerzita Karlova v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...