Semináře


05. 11. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Read more ...


12. 11. 2015
10.00
Seminář
Klášter sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1

Hvězdné nebe nad hlavou, odpadky pod nohama

Radan Haluzík, Jan Palouš, Cyril Říha

Čtvrteční seminář CTS jako součást Týdne vědy a techniky 2015. Vhodné pro SŠ.

Read more ...


22. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Měly by být tresty šity pachatelům na míru?

Josef Montag, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


15. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

O Ukrajině a její současnosti

Jefim Fištejn

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


01. 10. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ikonografie Mistra Jana Husa v 15.-16. století

Jan Royt, Univerzita Karlova v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


18. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Jiří Voskovec známý i neznámý

Jan Vodňanský

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


11. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Co rostlina ví

Viktor Žárský, PřF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


22. 05. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Vznikání a třetí rod: Timaios 48a-53b

Mgr. Ondřej Krása (ÚFAR FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more ...


04. 06. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Baráky, bouráky a jejich furianti

Mgr. et Mgr. Radan Haluzík Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


05. 05. 2015
17.30
Panelová debata
AKC, Husova 4a, Praha 1

Potřebuje česká ústava změny?

Panelovou debatu pořádají občanská iniciativa Vraťte nám stát, FLÚ AV ČR a Friedrich-Naumann-Stiftung

Read more ...